F.v.: Kai M. Svåsand (PPM Prosjekt AS/Fredrikstad kommune), David Zettermann og Anna-Klara Jonsson (Fredrikstad kommune), Raymond Nyborg, Atle Andresen og Ole-Chrisitian Granholt (Park & Anlegg AS). Illustrasjon av skolen på skjerm i midten. Foto: Park  Anlegg
F.v.: Kai M. Svåsand (PPM Prosjekt AS/Fredrikstad kommune), David Zettermann og Anna-Klara Jonsson (Fredrikstad kommune), Raymond Nyborg, Atle Andresen og Ole-Chrisitian Granholt (Park & Anlegg AS). Illustrasjon av skolen på skjerm i midten. Foto: Park Anlegg

Park & Anlegg bygger skole i Fredrikstad

Park & Anlegg AS skal bygge nye Gudeberg og Råkollen skole for Fredrikstad kommune.

– Vi takker Fredrikstad kommune for oppdraget og ser frem til et fortsatt godt samarbeide i prosjekterings- og gjennomføringsfasen, sier daglig leder Øyvind Bergersen i Park & Anlegg AS i en pressemelding.

Prosjektet omfatter utvidelse av bygningsmassen på Gudeberg skole med et tilbygg på cirka 3.700 kvadratmeter som blant annet skal inneholde nye skolelokaler for Råkollen skole. I eksisterende bygg skal det bygges om til klasserom med i areal på cirka 700 kvadratmeter, hvor det i dag er lærerarbeidsplasser.

Også eksisterende areal med garderober samt toaletter skal rehabiliteres. Utvendig skal blant annet skolegården oppgraderes og et nytt areal med parkeringsplasser etableres.

Begge skolene er kombinerte barne- og ungdomsskole for 1-10. trinn. Gudeberg skole har cirka 420 elever. Råkollen skole er en forsterket opplæringsarena, og har et helhetlig spesialpedagogisk opplæringstilbud. Skolen har cirka 50 elever. Råkollen skole er i dag i midlertidige lokaler i gamle Nabbetorp skole.

Selve utførelsen er planlagt å gå over tre etapper med fysisk oppstart september 2023, og med ferdigstillelse juni 2026.

Bergersen fremhever at for Park & Anlegg AS er dette et ideelt oppdrag.

– Vi kan dra veksel på alle våre fagområder med stor grad av egenproduksjon. Selskapet innehar solide ressurser innenfor blant annet byggeplassadministrasjon, grunn-/VA-arbeider, transport, bygg og konstruksjoner og utomhus arbeider, sier han i meldingen.