Ole Johan Krog overtar som konsernsjef etter Kjell Bjarte Kvinge 1. juni. Foto: Ø.M. Fjeld
Ole Johan Krog overtar som konsernsjef etter Kjell Bjarte Kvinge 1. juni. Foto: Ø.M. Fjeld

Overtar som toppleder i Ø.M. Fjeld

Ole Johan Krog overtar som konsernsjef etter Kjell Bjarte Kvinge.

– Etter tolv år som entreprenørkonsernets øverste leder meddelte Kjell Bjarte Kvinge for en tid siden styret i Ø.M. Fjeld at han ønsket å tre tilbake som konsernsjef i 2024. Nå er det klart at han vil bli etterfulgt av Ole Johan Krog som rekrutteres internt fra et av Ø.M. Fjeld-selskapene, heter det i en pressemelding fra konsernet.

Kjell Bjarte Kvinge har vært konsernsjef i Ø.M. Fjeld siden 2011. Han kom den gang fra Multiconsult hvor han gjennom 16 år hadde ulike lederstillinger.

– Jeg var nå inne i mitt 13. år som leder for konsernet, og kjente at tiden var moden for å tre til side og slippe andre krefter til. Det har vært noen utrolige spennende år sammen med alle de fine og dyktige medarbeiderne i Ø.M. Fjeld som har vært med meg på med reisen med å videreutvikle konsernet til det det har blitt i dag. Jeg har foreløpig ingen annen plan enn å ta meg en god "pustepause" for å kjenne godt etter på hva jeg har lyst til å gjøre i fremtiden. Mer enn 25 års erfaring som leder i både rådgiver- og entreprenørbransjen har naturligvis gitt meg en erfaring og ballast som jeg har lyst til å dele med andre når tiden føles riktig, sier Kvinge i meldingen.

Kjell Bjarte Kvinge har vært konsernsjef i Ø.M. Fjeld siden 2011. Foto: Ø.M. Fjeld
Kjell Bjarte Kvinge har vært konsernsjef i Ø.M. Fjeld siden 2011. Foto: Ø.M. Fjeld

Med bakgrunn i dette har styret besluttet å tilby stillingen til nåværende daglig leder i regionselskapet ØMF Romerike Kongsvinger, Ole Johan Krog. Endringen innebærer at Krog overtar stillingen fra 1. juni, samtidig som Kvinge vil stå til selskapets disposisjon ut 2024.

– Vi er glade for at kompetansen og erfaringen kunne finnes internt i konsernet. Det ligger en viss trygghet i det å overlate roret til en som kjenner medarbeiderne, selskapets tradisjoner og ulike utfordringer. Ole Johan har over en periode på ti år vært en stødig leder for konsernets største regionselskap, og han har utvist både tydelig lederskap og evne til å tenke omstilling når markedet forandrer seg. Styret mener dette kan være avgjørende egenskaper i den krevende tiden som hele bransjen nå står midt i, og som trolig ikke vil være over med det aller første, sier styreleder i Ø.M. Fjeld, Tor Øivind Fjeld jr. i meldingen.

Han takker Kvinge for innsatsen og utviklingen i konsernet gjennom snart 13 år.

– Vi er glade for at kompetansen og erfaringen kunne finnes internt i konsernet, sier styreleder i Ø.M. Fjeld, Tor Øivind Fjeld jr. Foto: Ø.M. Fjeld
– Vi er glade for at kompetansen og erfaringen kunne finnes internt i konsernet, sier styreleder i Ø.M. Fjeld, Tor Øivind Fjeld jr. Foto: Ø.M. Fjeld

– Styret er takknemlig for den utrettelige innsatsen og alt arbeidet Kjell Bjarte har lagt ned i løpet av i disse årene. Han har vist seg som en svært dyktig leder, og har på en overbevisende måte lyktes med å motivere og engasjere konsernets rundt 700 ansatte. Fra å være en mellomstor innlandsentreprenør har selskapet i løpet av hans ledertid vokst og utviklet seg til å bli et av de største entreprenørkonsernene på Østlandet. Denne utviklingen hadde ikke vært mulig uten Kjell Bjartes ambisjoner og visjoner, sier Fjeld, og viser til at konsernet har passert fire milliarder kroner i omsetning og nå består av ti driftsselskaper som utfører byggeprosjekter i samtlige regioner på Østlandet og i Värmland i Sverige.

Den nye konsernsjefen, Ole Johan Krog fra Nes, har lang erfaring fra ulike stillinger i offentlig og privat sektor. Han tiltrådte som regionleder for Ø.M. Fjeld Romerike i 2014, og har siden en større omorganisering i konsernet høsten 2022 vært daglig leder for det sammenslåtte selskapet ØMF Romerike Kongsvinger AS. Tidligere har han blant annet vært miljøvernsjef og teknisk sjef i Nes kommune, prosjektutvikler i Conceptor Eiendomsutvikling og Ø.M. Fjeld Utvikling og daglig leder for Bakke AS.

– Jeg ønsker å videreføre den gode Ø.M. Fjeld-ånden, og har ingen intensjon om å snu opp-ned på virksomheten. Både kunder, samarbeidspartnere og egne ansatte kan føle seg trygge på at de fremdeles skal kjenne igjen selskapets kultur og verdier som skriver seg helt tilbake til da selskapet ble etablert av Øivind Martin Fjeld i 1948. Ø.M. Fjeld er et av få større entreprenørselskaper som fremdeles er familieeid, og ambisjonen er å fortsette å være en god arbeidsgiver, en trygg samarbeidspartner og ikke minst en løsningsorientert og svært kompetent entreprenør for kunder over hele Østlandet, sier Krog via meldingen.