Foto: Overhalla Hus
Foto: Overhalla Hus

Overhalla Hus har fått teknisk godkjenning for flate tretak

Overhalla Hus har gjennomført et prosjekt med testing, utvikling av produktet og feltforsøk for å få på plass teknisk godkjenning for flate tak.

– Veien til teknisk godkjennelse begynte med at Overhalla Hus ble utfordret av en av sine kunder på om det gikk an å slanke takkonstruksjonen for å komme innenfor reguleringsbestemmelense om byggehøyde i byggefelt. Det kom da i stand et samarbeidsprosjekt mellom Sintef, Overhalla Hus og Isola smart dampsperre, forteller salgsleder Knut Erik Henrikø i Overhalla Hus i en pressemelding.

– Der man tidligere hadde en bærende konstruksjon med luft og isolasjon over takkonstruksjonen, blir takelementer nå bygget som slankere konstruksjoner med Isola smart dampsperre, og det blir blåst isolasjon inn i selve elementet, skriver selskapet.

Avtalen om forskningsprosjektet mellom Sintef og Isola ble signert i mai 2021. Det ble satt opp et referansebygg med sensorer for å måle fuktigheten i elementene.

– Det er siden montering registrert målinger fra sensorene og dette vil også fortsette fremover. Tidsperspektivet fram i tid avhenger av batterikapasitet i sensorene, og er estimert til å kunne vare opp mot 30 år. Referansebygget er et vanlig bolighus, heter det i meldingen.

– Elementene lages på fabrikk under kontrollerte forhold. Det utarbeides en standard som følges nøye slik at hvert element har like egenskaper. Et kvalitetsstempel på våre elementer betyr at elementene tilfredsstiller kravene i Sintef byggforsk og TEK17, sier Henrikø.

– Å få teknisk godkjennelse for flate tak henger høyt, og Overhalla Hus er svært fornøyd med å kunne tilby sine kunder elementer med denne kvaliteten, og ikke minst tryggheten dette gir, legger Henrikø til.

Foto: Overhalla Hus
Foto: Overhalla Hus