OSSA drev 500 meter av Sørkjosen-tunnelen før Statens vegvesen opphevet kontrakten. De seks siste ukene har den betente saken vært oppe i Nord-Troms tingrett.

OSSA-advokat: Vegvesenet har opptrådt som en supermakt

Beskyldningene har haglet i rettssaken mellom Statens vegvesen og OSSA

Rettssaken mellom OSSA og Statens vegvesen i Nord-Troms tingrett er avsluttet etter seks ukers rettsforhandlinger.

– Rettsforhandlingene var ferdig onsdag og dom er forventet om fire uker. Vi avventer kommentar til dommen foreligger, skriver prosjektleder Gudmund Løvli i Statens vegvesen i en tekstmelding til Byggeindustrien.

Krever 392 millioner

OSSA har som kjent fremmet et erstatningskrav på rundt 392 millioner kroner etter at det spanske entreprenørselskapet ble kastet ut av prosjektet E6 Langslett – Sørkjosen etter flere uheldige hendelser knyttet til sikkerhet og manglende fremdrift.

Statens vegvesen har fremmet et motkrav på 85 millioner kroner.

Flere nestenulykker

Ifølge NRK Troms, som har fulgt rettsaken, pekte Statens vegvesens advokat Per Gustav Lilleaasen blant annet på at det i Sørkjosen-prosjektet hadde vært flere nestenulykker og flere brudd på sikkerhetsbestemmelsene.

– Ingeniører som skulle kontrollere arbeidet var redd for egen sikkerhet, og til ansatte i OSSA. Det var stor frykt for at det kunne skje ulykker. Entreprenøren viste ofte manglende forståelse for sikring av tunneler, mente advokat Per Gustav Lilleaasen, ifølge NRK.

– Vegvesenet kunne ikke som ansvarlig byggherre la dette fortsette. OSSA ville ikke klart å ta inn forsinkelsen. Det var gode grunner for å heve kontrakten, uttalte Lilleaasen i retten, skriver NRK.

Arrogant byggherre

OSSAs advokat Esther Lindalen Rohde Garder har ikke vært nådig i beskrivelsen av Statens vegvesen i denne saken. Ifølge advokaten har byggherren opptrådt som en supermakt.

– Statens vegvesen har opptrådt avvisende, arrogant og uprofesjonelt i saken om heving av kontrakten om bygging av tunnelen i Sørkjosen, sa hun, ifølge NRK.

OSSA har erkjent at selskapet hadde oppstartsproblemer, men mener Statens vegvesen opphevet kontrakten for tidlig.

Måtte sikre 500 meter tunnel på nytt

Byggeindustrien har tidligere intervjuet Skanska, som tok over tunnelkontrakten i Sørkjosen etter OSSA. Prosjektleder Tor Gildestad var lite imponert over arbeidet OSSA hadde utført og kunne fortelle at tunnelen var drevet både litt for trang og ifølge Gildestad var den også ved noen partier litt for stor i forhold til beskrevet profil. OSSA hadde drevet cirka 500 meter tunnel da Skanska tok over tunneldrivingen.

- I kontrakten vår skulle vi sikre 250 meter som var underkjent av byggherre. Det viste seg imidlertid at stort sett alt måtte sikres på nytt. Mange bolter var løse og noen kunne vi til og med dra ut med bare hendene. Sprutbetongen var heller ikke i henhold til kravene. Vi har rett og slett sikret 500 meter tunnel på nytt med cirka 1650 nye bolter, fortalte Gildestad til Byggeindustrien.