Illustrasjonsfoto.

Vegvesenet stoppet OSSA-anlegg

Statens vegvesen stoppet denne uken OSSAs tunnelarbeider ved Sørkjosfjellet fordi det ble avdekket kritikkverdige forhold rundt midlertidig plassering av eksplosiver.

Ifølge eksplosivforskriften skal eksplosiver som hovedregel ikke flyttes frem til sprengningsstedet før lading starter. Hvis forholdene likevel gjør det nødvending skal eksplosivene plasseres midlertidig i maksimalt 12 timer enten under kontinuerlig vakthold eller forsvarlig innelåst.

Prosjektleder Gudmund Løvli i Statens vegvesen sier til Byggeindustrien at det var OSSAs rutiner rundt midlertidig plassering av eksplosiver byggherre reagerte på.

– Vi var ikke komfortable med lagringsmetoden og tilsynet, og valgte derfor å stoppe anlegget til vi hadde kontroll over situasjonen, opplyser Løvli.

Forsinket salve

Arne Rafdal, assisterende daglig leder for OSSAs norske virksomhet, sier forholdet oppsto fordi salven de skulle skyte ble forsinket. Skytebasen, som hadde hentet sprengstoffet på et lager cirka en kilometer unna, plasserte eksplosivene midlertidig i påvente at det skulle bli klart til sprengning.

– Sprengstoff og tennere lå adskilt når forholdet ble avdekket, men det var ikke under tilsyn og plasseringen var heller ikke i tråd med hvordan dette bør gjøres, opplyser Rafdal.

Ingen dramatikk

Gudmund Løvli i Statens vegvesen sier det ikke ligger noe stor dramatikk i denne saken da dette ble umiddelbart tatt opp med entreprenøren, men han understreker samtidig at det selvsagt er alvorlig når de avdekker midlertidig plassering som de ikke føler seg trygge på.

- Vi har nå hatt møter med entreprenøren og bedt de skjerpe rutinene. OSSA har godtatt våre krav, vi har avsluttet saken og anlegget er igjen åpnet for drift. OSSA har også meldt i fra forholdet til DSB, forteller Løvli.

Stoppet i ett døgn

OSSAs tunnelprosjekt ved Sørkjosfjellet var stengt i cirka ett døgn som en følge av sprengstoffglippen. Rafdal sier de ble enige med byggherre om å ta en time out slik at de fikk mulighet til å gå skikkelig gjennom alle rutiner med samtlige på anlegget.

– Vi har laget en intern rapport der vi redegjør for hvordan dette kunne skje og vi har hatt allmøte med samtlige ansatte der vi gikk gjennom hele prosedyren fra vi henter sprengstoff på lager til vi skyter salva og får det tilbake på lager. Vi har også definert et konkret sted for midlertidig plassering, opplyser Rafdal.

– En nyttig ryddeaksjon

Arne Rafdal fremhever også at det ikke har vært knyttet noe dramatikk til dette forholdet.

– Både vi og byggherre har lagt listen høyt i prosjektet, ikke minst når det kommer til HMS-arbeidet. For OSSA er det veldig viktig å få alt opp på bordet i en veldig tidlig fase slik at vi får justert kursen og satt en standard. Time outen vi tok var derfor en nyttig ryddeaksjon, sier han.

Blir fulgt med argusøyne

Rafdal, som også har hatt lederposisjon i Bilfinger Berger, er fullstendig klar over at det er veldig mange i bransjen som følger de med argusøyne og han vet hvilken oppmerksomhet et nytt utenlandsk firma får hvis det blir gjort noe som bryter med norske regler. Ifølge Rafdal er OSSA veldig opptatt av å gjennomføre prosjektene etter norsk standard.

– Vi skal være en profesjonell aktør i det norske markedet Vi skal spille med åpne kort og vi har ikke til hensikt å drive prosjekter på en annen måte enn det som er normal praksis i Norge, poengterer han.