Miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG). Foto: Hanna Johre / NTB
Miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG). Foto: Hanna Johre / NTB

Oslos vannforsyningsprosjekt blir syv milliarder dyrere

Det såkalte stamnettprosjektet i Oslo, er nå anslått å koste 9,2 milliarder kroner. Det er 7 milliarder mer enn det som tidligere er kjent.

Det opplyser miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) i et notat til bystyret, melder NRK.

De tidligere vurderingene av kostnadene ble gjort i en tidlig fase i planleggingen og derfor var de svært usikre, ifølge Stav.

– Det er ikke uvanlig at tallene endrer seg når grunnlaget for analysene blir sikrere utover i planleggingen, sier hun.

Byrådet venter nå på den eksterne kvalitetssikringen. Deretter legger Stav fram et forslag for bystyret.

– Vi vil gjøre det vi kan for å holde kostnadene nede, sier hun.

Allerede dyrere enn anslagene

Overskridelsen kommer i tillegg til prislappen på 17,7 milliarder kroner for ny reservevannforsyning til Oslo, det såkalte Holsfjorden-prosjektet, som fører reservevannet fram til Sagene.

Dette prosjektet ble 5,2 milliarder dyrere enn tidligere anslått og opposisjonen i Oslo omtalte dette som den største budsjettsprekken i noen norsk kommune noen gang.

Mistillitsforslag

Denne overskridelsen førte til at bystyret i Oslo fremmet mistillitsforslag mot MDG-byråd Lan Marie Berg.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) stilte kabinettsspørsmål i saken og hele byrådet gikk derfor av onsdag 16. juni. Johansen dannet så et nytt byråd der Stave erstattet Berg.

Ferdige i 2028

Prosjektet Ny vannforsyning Oslo skal føre vann fra den nye vannkilden Holsfjorden fram til nytt vannbehandlingsanlegg på Huseby.

Fra Huseby føres rent vann i tunnel til Sagene. Derfra skal vannet gå i tunnel til Disen og videre til Trosterud, og fra det eksisterende vannbehandlingsanlegget på Oset på Kjelsås til Disen.

Begge prosjektene er planlagt ferdige i 2028.