Vann- og avløpsetaten (VAV) bygger en ny overføringsledning for drikkevann fra Skullerud vannbehandlingsanlegg til Søndre Nordstrand og Ski. Prosjektet er en del av Stamnett-prosjektet i Oslo kommune. Den 3,3 kilometer lange vanntunnelen blir konvensjonelt drevet. Illustrasjon: VAV

Bygger vanntunnel mellom Skullerud og Klemetsrud – nå krangles det om millioner

Vann- og avløpsetaten i Oslo (VAV) kommune og entreprenøren Marti bygger ny vannledning i tunnel fra Skullerud til Klemetsrud. I slutten av mars skal det ha blitt varslet krav om 85 millioner kroner på prosjektet. Det er stor uenighet om hvem som skal ta regningen.

Skullerud-Enebakkveien

Vann- og avløpsetaten (VAV) bygger en ny overføringsledning for drikkevann fra Skullerud vannbehandlingsanlegg til Søndre Nordstrand og Ski. Prosjektet er en del av Stamnett-prosjektet i Oslo kommune.

Vannledningen legges i en tunnel på 3,3 kilometer. I tillegg til å styrke vannforsyningen til områdene sør-øst i hovedstaden, skal også vannledningen muliggjøre en utbygging av nye boliger i området rundt Gjersrud-Stensrud.

Mer info om prosjektet finner du på VAVs hjemmesider.

Det går frem av et dokument som Byggeindustrien har fått tilgang til. Brevet ble sendt fra tunnelentreprenøren Marti til byggherren VAV 26. mars i år.

Av brevet kommer det frem at entreprenøren opplever samarbeidet mellom partene som krevende.

Kontrakten mellom VAV og Marti ble inngått i begynnelsen av 2019, og overføringsledningen fra Skullerud til Enebakksveien på Klemetsrud skal etter planen være ferdig 2022.

Kontraktssummen er på cirka 300 millioner kroner, men ifølge entreprenørens brev til kommunen var det i slutten av mars varslet ekstra kostnader i prosjektet på 85 millioner kroner.

Ifølge et referat fra et etatstyringsmøte som ble holdt i begynnelsen av november, så er det utfordringer i prosjektet med å oppnå ønsket tetthet i tunnelen.

Byggeindustrien har vært i kontakt med administrerende direktør Åsmund Ellingsen i Marti AS, men han vil ikke kommentere innholdet i brevet som de sendte til kommunen i slutten av mars.

– Jeg har ingen kommentar til saken, sier han til Byggeindustrien.

I brevet som Ellingsen har undertegnet sammen med entreprenørens prosjektleder, skriver Marti-ledelsen blant annet følgende om situasjonen:

«Behandling av endringsmeldinger er uendret og ingen av de vesentlige kravene som var åpne i oktober 2020, har blitt lukket. Det er per i dag varslet over 85 millioner kroner i ekstra kostnader. For å sikre egne interesser har Marti vært nødt til å fakturer noen av de eldste omtvistede kravene. Disse er på over 13 millioner, og forfaller 2.4.21. Det er dessverre ikke gitt noen signaler fra VAV om en videre prosess rundt disse fakturaene, eller om avklaring av endringene.»

Vil samtykke til megling
Entreprenøren beskylder også Vann- og avløpsetaten i Oslo for over flere måneder å ha nektet å betale for utført arbeid.

«Dette gjelder bergarbeider for over 5 millioner norske kroner og rigg & drift for over 10 millioner kroner. Det er i tillegg uenighet om målereglene forbundet med både bergsikring og injeksjon, og Marti opplever at det er tilnærmet umulig å få til en konstruktiv diskusjon med byggherre om dette», skriver entreprenøren i brevet.

«I løpet av april vil omtvistede fakturaer fra Marti på til sammen over 27 millioner kroner ha forfalt, og vi har fått signaler om at VAV ikke ønsker å betale disse. Dette er en uholdbar sitasjon for begge parter og vi oppfordrer VAV på det sterkeste til å samtykke til megling for å få løst konfliktene i prosjektet», skriver Marti videre.

VAV: – Ekstra kostnader og krav fra entreprenør er ulike ting

VAVs leder av styringsgruppen i prosjektet, Vegard Veierød, ønsker ikke å kommentere innholdet i brevet de mottok fra Marti like før påske.

Han ønsker heller ikke å kommentere om det har vært megling i saken, slik Marti ba om i brevet.

– Dette er et pågående prosjekt, og ikke en sak som vi løser gjennom media. Det er ikke unormalt å ha kontraktsdiskusjoner med entreprenør underveis i et prosjekt. Vi har et helt normalt forhold til Marti, sier Vegard Veierød til Byggeindustrien.

I brevet skriver Marti at det er kommet ekstra kostnader på 85 millioner kroner i prosjektet, kan du bekrefte dette?

– Ekstra kostnader og krav fra entreprenør er to ulike ting. Dette prosjektet er ikke ferdig, og det er for tidlig å si noe om summer. Dette er diskusjoner som går mellom oss og entreprenør. Dette blir behandlet i prosjektet fortløpende.

Hva er årsaken til kravet?

– Jeg kan som sagt ikke komme inn på det nå. Det er mange ting vi diskuterer.

Vil dette føre til tidsforsinkelser?

– Det er det altfor tidlig å si noe om på nåværende tidspunkt. Marti har drevet tunnelen fra en kant, og nå har startet drivingen fra den andre kanten også for å ta inn det de ligger bak, sier Veierød.