Byråd Lan Marie Berg fra Miljøpartiet de Grønne. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Oslo-byråd opprørt over tunnelbrems: - Tid og penger kastes bort på vingling

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG) beskylder regjeringen for løftebrudd og mener de svikter togpendlerne på Østlandet.

Mandag fortalte Byggeindustrien at Bane NOR avlyser rådgiverkonkurransen som gjelder teknisk hovedplan og kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt dobbeltspor i tunnel fra Oslo S til Lysaker.

Det har ført til kraftige reaksjoner både politisk og i bransjen.

Bakgrunnen for avlysningen er at Bane NOR ikke har fått på plass en nødvendig avtale med Jernbanedirektoratet for prosjektet for 2021.

– Løftebrudd

Oslo-byråd Lan Marie Berg beskylder regjeringen for løftebrudd.

– Når Regjeringen legger vekk planene om ny sentrumstunnel, svikter de togpendlerne på Østlandet som fortsatt må forvente forsinkelser og ugunstige avganger for de som ønsker å reise miljøvennlig, skriver Berg i en epost til Byggeindustrien.

– Samtidig bryter regjeringen sine egne valgløfter og setter hele InterCity-utbyggingen i fare. Ny sentrumstunnel er livsåren i et effektivt jernbanesystem på Østlandet, legger hun til.

Byggeindustrien har tidligere fortalt at både rådgiverbransjen og Bane NOR har brukt mange millioner kroner på tilbud, forberedelser og planlegging.

– Det er allerede satt av 150 millioner kroner til prosjektet i statsbudsjettet for 2021. Jernbaneeksperter har jobbet i månedsvis med et forslag for å legge til rette for mer klimavennlig transport i Norge. Nå kastes både tid og penger bort på regjeringens vingling, sier Berg.

– Kritisk for kapasitet og robusthet

Ifølge byråden er det to forhold som blir kritiske ved manglende tunnel - kapasitet og robusthet. 

– Jernbanetunnelen i Oslo med over 1.000 tog i døgnet på to enkle spor er den største flaskehalsen i Norge. Den gjør at videre utvikling av togtilbudet både lokalt, regionalt og nasjonalt blir stående på stedet hvil. Bane NOR sier selv at kapasiteten er sprengt, og dermed vil nye investeringer på for eksempel Dovrebanen, Østfoldbanen eller Sørlandsbanen få en mye mer begrenset nytte enn det ellers ville fått. Tilbudet lokalt i Oslo vil heller ikke kunne utvides, skriver Berg.

Hun mener en ny tunnel i tillegg til økt kapasitet vil kunne gi økt robusthet mot uønskede hendelser.

– De siste årene har det vært stadige driftsproblemer, og «buss for tog» har oftere og oftere blitt normen, ikke minst gjennom sommeren. Med en ny tunnel vil en kunne få omkjøringsmuligheter slik at togdriften kan opprettholdes kontinuerlig. I tillegg vil ikke systemet være så sprengt, og dermed mindre utsatt for hendelser, skriver Berg.

Jernbanekritikk fra Ap

Sverre Myrli (Ap). Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson, Sverre Myrli, er også kritisk til regjeringens jernbanehåndtering.

– Hva er egentlig igjen av jernbanesatsingen fra Nasjonal transportplan i 2013 og 2017? Det meste er utsatt, og ingen kan si noe om når prosjektene blir ferdig. Vi har en jernbane uten styring, og det kan virke som om den ene hånda ikke vet hva den andre gjør, sier han til Byggeindustrien.

– Ser behovet for ny jernbanetunnel

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Byggeindustrien har foreløpig ikke lykkes med å få en kommentar fra samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF), men mandag kveld uttalte han følgende til Byggeindustrien:

– Det er satt av 150 millioner kroner til planlegging av ny Oslo-tunnel i årets statsbudsjett. Det er et tydelig signal om at regjeringen ser behovet for at det på et tidspunkt må bygges en ny jernbanetunnel under Oslo.

Han varslet samtidig at han ville ha møte med Bane NOR og Jernbanedirektoratet om saken.

– Denne situasjonen er selvsagt beklagelig for de selskapene som har deltatt i konkurransen, som Bane NOR nå har avlyst. Jeg vil ha en samtale med både Jernbanedirektoratet og Bane NOR, for å få klarhet i saken.