<p>Tirsdag inviterte Optimera Byggsystemer til åpning av den nye prefab-fabrikken utenfor Hamar. Fra venstre fabrikksjef Asbjørn Lunde,  direktør Stene Bergsløkken og driftsdirektør Jan Erik Isaksen i Optimera Byggsystemer.</p>Rundt 200 var til stede under åpningen av den nye prefab-fabrikken.Høyre-politier Kårstein Eidem Løvaas fra Stortingets næringskomité sto for åpningen av fabrikken.Ordfører Einar Busterud i Hamar kommune var til stede under åpningen av fabrikken, og er naturlig nok strålende fornøyd med at Optimera har investert i en fabrikk som kan gi kommunen 70-80 nye arbeidsplasser.Optimera leide inn Brede Lesjø i Lesjø Utvikling AS som prosjektleder for fabrikkprosjektet.Khoa Nguyen er en av konstruktørene som jobber ved det nye prefab-anlegget. For tiden jobber han blant annet med et prosjekt med 21 boliger fordelt på seks bygg i Molde.Optimera har flyttet inn i Spenncons gamle fabrikk. Det nye prefab-anlegget har et areal på 9000 kvadratmeter.Det blir produsert pellets av flis fra fabrikken. Denne blir brukt til fyring i Eidsiva sitt fjernvarmeanlegg.Høyre-politier Kårstein Eidem Løvaas fra Stortingets næringskomité sto for den offisielle åpningen av fabrikken da han sagde over en planke.Foto: Brede Lesjø.Slik så fabrikken ut før rehabilitering. Foto: Brede Lesjø.

Optimera åpnet nytt prefab-anlegg i gammel betongelementfabrikk

Tirsdag kunne Optimera Byggsystemer åpne det selskapet beskriver som Norges største og mest bærekraftige anlegg for prefabrikkerte byggløsninger.

Rundt 200 var til stede da Optimera åpnet sitt nye produksjonsanlegg på Ingeberg utenfor Hamar. Selskapet har flyttet inn i Spenncons gamle betongelementfabrikk. Det siste året er slitne produksjonshaller bygget om til et topp moderne produksjonsanlegg for prefabrikkerte veggelementer, takstoler og konstruksjonspakker (precut) i tre.

– Når dette er ferdig utbygd vil det være det største anlegget for prefab byggevarer i Norge, sier Stene Bergsløkken, direktør Byggsystemer i Optimera, til Byggeindustrien.

Hull i markedet

Produksjonsanlegget har et areal på cirka 9000 kvadratmeter og tomta er på 45 mål. Optimera investerer i alt 100 millioner kroner i maskiner, ombygging og utvidelse av fabrikken.

Foruten nyanlegget ved Hamar, har Optimera Byggsystemer produksjonsanlegg på fem andre steder på Øst-, Sør-, og Vestlandet. Selskapets satsing i Innlandet startet med oppkjøpet av takstolprodusenten Mjøstre i 2016.

– Innlandet var et hull i markedet som vi ønsket å fylle. Vår takstolproduksjon på Ilseng er nå flyttet til nyanlegget på Hamar, og alle ansatte ble med hit, forteller Bergsløkken.

(saken fortsetter under bildet)

Både politikere, byggmestere, husbyggere, entreprenører og  leverandører, var invitert til åpningen av fabrikkken.

200-300 millioner

Optimera Byggsystemers nye prefab-fabrikk på Hamar,  budsjetterer med en omsetning på 70 millioner kroner i 2020, og utover året regner selskapet med å øke antall ansatte fra dagens 27 til 35. Når alt av investeringer er gjort og produksjonen går for fullt forventer selskapet en omsetning på 200-300 millioner kroner, med 70-80 ansatte.

– Nye industriarbeidsplasser vokser ikke på tre. Fabrikken blir derfor veldig positivt mottatt. Det som er ekstra morsomt er at norsk industri kan konkurrere med import fra utlandet, sier Bergsløkken.

Fantastisk dag for Hamar-ordfører

Ordfører Einar Busterud i Hamar kommune var til stede under åpningen av fabrikken, og er naturlig nok strålende fornøyd med at Optimera har investert i en fabrikk som kan gi kommunen 70-80 nye arbeidsplasser.

– Dette er en fantastisk dag. Jeg har fulgt med dette området med litt bekymring, og jeg har lurt på hva vi kunne bruke en så diger hall til. Nå har vi fått på plass en fremtidsrettet aktør som er midt i blinken, sier Busterud til Byggeindustrien.

Gjenvinning av fabrikkbygg gir store gevinster

Stene Bergsløkken fremhever at gjenbruk av fabrikkbygget i stål og betong gir store C02-gevinster sammenlignet med å bygge nytt. I tillegg mener Optimera at de sparte cirka 30 millioner kroner på å rehabilitere gammelt bygg fremfor å bygge nytt.

– Vi var litt skeptiske da vi så den slitne fabrikken for første gang, men produksjonshallens bredde på 21 meter og takhøyde på rundt sju meter var helt perfekt for vår virksomhet, forteller Bergsløkken.

Brede Lesjø i Lesjø Utvikling har vært byggeleder for Optimeras fabrikkprosjekt.

Fornøyd prosjektleder

Optimera  leide inn Brede Lesjø i Lesjø Utvikling AS som byggeleder for fabrikkprosjektet. Han kan opplyse at de har hatt inne rundt 70 ulike aktører i byggeprosjektet, og mange av disse er lokale.

– Det har blitt et bra prosjekt og vi ble ferdige før tiden og under budsjett. Da må vi si oss fornøyd med, sier han til Byggeindustrien.

Lesjø trekker brant annet frem at det i prosjektet er støpt 5600 kvadratmeter med nytt gulv og i gulvet er det lagt 17 kilometer med varmerør som sammen med viftekonvektorer sørger for oppvarming av produksjonsanlegget.

– Vi er koblet opp imot Eidsiva sitt fjernvarmeanlegg som kun ligger 1,7 kilometer fra fabrikken vår. Alt av avkapp og flis fra produksjonen går til brenning i fjernvarmeanlegget. Dette er en viktig del av bærekraftstankegangen i prosjektet, sier Bergsløkken.

Tror på elementvekst

Optimera Byggesystemer er så vidt i gang med produksjonen ved den nye fabrikken. Bergsløkken har store forventninger til produksjonen , men den største veksten er han sikker på kommer innen elementområdet.

– Vi ser at det blir mer og mer prefabrikasjon i byggenæringen. Det er et resultat av mangel på faglært arbeidskraft, det handler om kortere byggetid, og prefab gir også et bedre klimaregnskap. Trebaserte og kortreiste elementer med lite svinn og kort byggetid, er noe som blir mer og mer etterspurt, fastslår Bergsløkken.