Her signeres kontrakten. Foran fra venstre: Anders Hauglie-Hanssen, administrerende direktør i Nettpartner, Henning Bråtebæk, konserndirektør i drifts- og vedlikeholdsdivisjonen i Bane NOR, Arild Ingar Moe, administrerende direktør i NRC Group Norge. Foto: NRC Group
Her signeres kontrakten. Foran fra venstre: Anders Hauglie-Hanssen, administrerende direktør i Nettpartner, Henning Bråtebæk, konserndirektør i drifts- og vedlikeholdsdivisjonen i Bane NOR, Arild Ingar Moe, administrerende direktør i NRC Group Norge. Foto: NRC Group

Oppretter nytt selskap for å modernisere Bergensbanen

NRC Group og Nettpartner slår kreftene sammen og oppretter Bergensbanen JV ANS for å modernisere strømanlegget på Bergensbanen. Prosjektet har en kontraktsverdi på 873 millioner.

NRC Group og Nettpartner slår kreftene sammen og skal i en totalentreprise modernisere strømanlegget på Bergensbanen. Arbeidet blir organisert i et nyopprettet selskap, Bergensbanen JV ANS, et fellesforetak hvor NRC Norge og Nettpartner eier 50 prosent hver.

Sammen skal selskapene bygge et nytt kontaktledningsanlegg med autotransformatorer på den 92 kilometer lange strekningen mellom Hønefoss og Nesbyen. Prosjektet har en kontraktsverdi på 871 millioner kroner, inklusive innkjøp via Bane NORs rammeavtaler.

– Til dette prosjektet har Nettpartner og NRC Group til sammen både kapasitet og kompetanse til å gjennomføre moderniseringen på en god måte. Vi er glade for å få dette oppdraget som er et av de største prosjektene innen jernbaneteknikk i Norge, sier administrerende direktør Arild Ingar Moe i NRC Group Norge i meldingen.

Det eksisterende kontaktledningsanlegget på strekningen ble bygget på begynnelsen av 60-tallet. Målet med utbedringen er større kapasitet på Bergensbanen med mulighet for å kjøre flere gods- og persontog på strekningen.

– Vi er glade for å ha vunnet et stort prosjekt som passer både Nettpartner og NRC Norges mål om å bygge store bærekraftige infrastrukturprosjekter, sier Anders Hauglie-Hanssen, administrerende direktør i Nettpartner.

Over den 92 kilometer lange strekningen skal det opprinnelige kontaktledningsanlegget byttes ut med KL-AT. På strekningen er det 37 tunneler og i alt 414 hengemaster. Det skal blant annet settes opp totalt 1.819 master, 11 autotransformatorer og 24 reservestrømtrafoer.

Alle jernbanetekniske fag vil være i sving i dette prosjektet, hvor store deler av arbeidet vil foregå om natten, for å være minst mulig til hinder for togtrafikken.

Moderniseringen av strømanlegget på Bergenbanen starter i februar 2024, og vil pågå fram til desember 2027.