Forsvarsbygg etablerer bygg, anlegg og eiendom for nye ubåter på Haakonsvern. Illustrasjon: Forsvarsbygg

NRC vant kontrakt for ny ubåt-kai på Haakonsvern

NRC Group har blitt tildelt kontrakt for grunnarbeider, fundamentering og bygging av en ny kai i forbindelse med nytt anlegg for nye ubåter på marinebasen Haakonsvern i Bergen.