– Byggherrene sitter med et stort ansvar når de igangsetter prosjektering på nybygg og rehabilitering av bygg. Enn så lenge er det ikke et fungerende ombruksmarked, og da trenger vi virkemidler som det Enova nå oppretter, sier Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør i Norsk Eiendom. Foto: Norsk Eiendom

– Byggherrene sitter med et stort ansvar når de igangsetter prosjektering på nybygg og rehabilitering av bygg. Enn så lenge er det ikke et fungerende ombruksmarked, og da trenger vi virkemidler som det Enova nå oppretter, sier Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør i Norsk Eiendom. Foto: Norsk Eiendom

– Oppløftende grønne takter fra Enova

– Det er svært gledelig at Enova kommer på banen og tilbyr støtte til prosjekter innenfor temaene ombruk og arealfleksibilitet, sier Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør i Norsk Eiendom.

Torsdag gikk Enova ut og fortalte at de kommer med nye støtteordninger for ombruk i byggenæringen. Målet er å øke volumet av brukte byggematerialer i markedet, øke kunnskapen og kompetansen i bransjen, og å bidra til mer data om ombruk generelt.

De peker på at bygge- og anleggssektoren står for store klimagassutslipp, og de største utslippene er knyttet til materialbruk.

– Enova vil derfor fremskynde utviklingen av mer sirkulære verdikjeder i byggenæringen gjennom å tilby støtte til prosjekter innenfor temaene ombruk og arealfleksibilitet, uttalte Anna Theodora Barnwell, markedssjef tjenesteyting og sluttbruk i Enova, i en pressemelding.

Tone Tellevik Dahl mener behovet for denne type virkemidler er både stort etterlengtet.

– Byggherrene sitter med et stort ansvar når de igangsetter prosjektering på nybygg og rehabilitering av bygg. Enn så lenge er det ikke et fungerende ombruksmarked, og da trenger vi virkemidler som det Enova nå oppretter. Disse vil bidra til økt innsikt, oppmerksomhet og ikke minst økt omfang av ombruk av byggevarer. Dette er helt avgjørende for å kunne nå våre klimamål, all den tid materialer står for om lag 50 prosent av våre direkte og indirekte utslipp, sier Tellevik Dahl.

Tellevik Dahl peker på at det er hos byggherrene at mye av grunnlaget legges for det grønne skiftet i bransjen, og hun mener de må helt klart få en viktig rolle når Enovas pott skal fordeles.

– Jeg håper at byggherrene nå tar i bruk disse støtteordningene. Det er gjennom bestillermakten man skaper og endrer markedet, og hvordan resten av verdikjeden innretter seg. Det ansvaret er våre medlemmer opptatt av, og når vi nå skal gå opp nye løyper knyttet til ombruk vil de nye støtteordningene være gull verdt, sier hun.