Fagseminar og debatt ble ledet av en engasjert Ole Jonny Klakegg, professor i prosjektledelse ved NTNU.

OPAK arrangerte fagseminar

Temaet var hvordan lykkes med praktisk gjennomføring av samspillsentrepriser og rundt 60 deltagere og et fagpanel deltok på arrangementet hos OPAK 13. mars. 

Fagseminaret, i regi av Prosjekt Norge og OPAK, hadde som mål å bidra til forståelse mellom ulike prosjektaktører, og deling av kunnskap, erfaringer og praktiske løsninger knyttet til gjennomføring av samspillsentrepriser.

Paneldeltakerne presenterte erfaringer og refleksjoner basert på gjennomføring av samspillsentrepriser sett fra sine ståsteder som byggherre, entreprenør, rådgiver, advokat og prosjektleder. Det ble lagt vekt på idéer og innspill til konkrete løsninger, og panelet bidro selv i så måte ved å gjøre sine presentasjoner tilgjengelige. Deretter ledet Ole Jonny Klakegg, professor i prosjektledelse ved NTNU, paneldebatten.

– Både presentasjoner og diskusjon inneholdt åpne og ærlige refleksjoner. Det ble blant annet diskutert om det er mulig å finne felles målsetninger og interesser som alle parter vil være tjent med å forholde seg til, i hvilken grad tillit og åpenhet kan erstatte behovet for kontrakter og struktur, og hvilke aktører som bør delta i hvilke faser av samspillet, sier daglig leder Jan Henry Hansen i OPAK.

Hansen er også styremedlem i Prosjekt Norge.

– Hovedaktiviteten til Prosjekt Norge er å initiere forskning og etablere arenaer for kunnskaps- og erfaringsdeling mellom akademia, offentlige bestillere og næringslivet som leverandører innen prosjektrettet virksomhet. Dette fagseminaret er et eksempel på en slik arena hvor målet er å dele praktisk kunnskap og erfaringer, med særlig vekt på hvor vi opplever utfordringene. Vi i OPAK har som mål å arrangere tre-fire slike fagseminarer i året. 5. juni blir det neste, også i samarbeid med Prosjekt Norge. Det vil handle om kvalitet i bygg- og anleggsbransjen, sier Jan Henry Hansen.  

Det bredt sammensatte panelet bestod av Einar Michelsen, senior prosjektleder, OPAK, Halvor Mathisen, advokat, BAHR, Arild Ingar Moe, konserndirektør, AF Gruppen, Heiko Trampenau, Dipl.- Ing., Norconsult og Henning Scheel, direktør Kontrakt og Marked, Bane NOR. (Klikk for større versjon)