Omsorgsbygg har ansatt ny direktør for Bærekraft og Innovasjon

Siri Martiradonna har blitt direktør i den nystartede avdelingen Bærekraft og Innovasjon i Omsorgsbygg.

Avdeling for Bærekraft og Innovasjon ble opprettet fra årsskiftet, med utgangspunkt i en tydeligere struktur for Omsorgsbyggs arbeid med miljø, klima, innovasjon, universell utforming.
- Det foregår mye godt arbeid innen disse temaene, og med ny organisering tror jeg vi får mer og bedre kunnskapsfordeling fra dette feltet til hele foretaket, sier adm.dir. i Omsorgsbygg, Lars Henrik Bøhler i en pressemelding.

Martiradonna har jobbet med FoU og miljøstrategi i Statsbygg i rundt syv, år og har tidligere også jobbet med klimaspørsmål. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU inkludert utvekslingsopphold ved INSA Toulouse og universitetet i Napoli, og har en master i endringsledelse fra BI Handelshøyskolen.
- Jeg brenner for bærekraft og en helhetstankegang knyttet til det. Tradisjonelt har det vært avstand mellom bærekraft og for eksempel økonomi. Framover må de som jobber med bærekraft tenke økonomi, og økonomene må tenke bærekraft. Også må vi samarbeide slik at vi bygger videre på hva kollegaen vår utviklet i fjor og hele tiden beveger oss framover. Der har jeg tro på strukturer og systemer – det kan gi rom for kreativitet og utvikling, sier den nye bærekraft- og innovasjonsdirektøren.