<p>Finansparken i Stavanger blir et av Europas største næringsbygg i tre. Dronefoto: Helen & Hard</p>Foto: Jørn HindklevProsjektleder Åge Holmstad i Moelven Limtre og Oddmund Torjussen i Faber Bygg. Foto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevNjål Undheim (Helen & Hard), Geir Kleppa (Moelven Modus), Oddmund Torjussen (Faber Bygg) og Åge Holmestad i Moelven Limtre. Foto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn Hindklev

Oljehovedstaden får et av Europas største næringsbygg i tre – ypper til kamp om årets trebygg 2019

Litt i skyggen av den voldsomme oppmerksomheten rundt Mjøstårnet, reiser Finansparken i Stavanger seg. Bygget blir et av Europas største næringbygg i tre og skal huse hele 650 ansatte i Sparebank1 SR-Bank.

Det er Sparebank1 SR-Bank som skal samlokalisere 650 ansatte som i dag sitter plassert på flere lokasjoner når Finansparken i Bybergstykket i Bjergsted i Stavanger står ferdig i november 2019.

Finansparken får et totalareal på hele 22.600 kvadratmeter, hvor sju etasjer er over bakken (13.400 kvadratmeter), mens tre etasjer i betong (9.200 kvadratmeter) er under bakkeplan.

Bygget består av to fløyer som blir flettet sammen. Over bakkeplan får bygget bærende konstruksjoner i tre, i tillegg til tre betongkjerner som inneholder heis- og trappesjakter.

Det er Veidekke er totalentreprenør for prosjektet på 406 millioner kroner.

Sparebank1 SR-Bank skal samlokalisere 650 ansatte i det nye bygget. Illustrasjon: Helen & Hard

Største Moelven-oppdrag siden Gardermoenutbyggingen

Moelven Limtre er leverandør av bærekonstruksjonen i tre til Finansparken, mens Moelven Modus leverer himlinger i tre og innredningsløsninger til det nye gigantbygget. Moelven Limtre har leveranser på 65 millioner kroner til prosjektet, mens Moelven Modus har en leveranse på 50 millioner kroner.

– Dette er den største enkeltleveransen Moelven har hatt siden utbyggingen av flyplassen på Gardermoen, sier prosjektleder Åge Holmestad i Moelven Limtre.

Prosjektleder Åge Holmestad i Moelven Limtre. Foto: Jørn Hindklev

– Nå blir både Mjøstårnet og Finansparken ferdig i 2019. Hvilke av disse byggene tror du kan vinne tittelen for åretes trebygg 2019?

– Nå er jeg litt inhabil, men jeg mener helt klart at Finansparken er et mer innovativt prosjekt. Mjøstårnet er stort og høyt, men jeg mener at vi her virkelig sprenger grensene for konstruksjonsteknikk og estetikk. Det blir levert møbelkvalitet på alt synlig treverk, sier han til Byggeindustrien.

Det betyr at alle søyler og bjelker har blitt pusset for hånd på fabrikken før montering.

Første storprosjekt med limtre av bøk

Moelven Limtre startet monteringen av trekonstruksjonene 19. februar i år. Søyler og bjelker er i stor grad limtrekonstruksjoner i gran, men i visse partier av trekonstruksjonen, spesielt i nedre etasjer som bærer last fra etasjene over i arkitektonisk utfordrende overganger, har det vært behov for ekstra styrke.

Dette løses ved at det er benyttet limtre av bøk, såkalt BauBuche. Det er første gang dette materialet brukes i så stor grad i et stort bygg i Norge.

Det er benyttet limtre i bøk i deler av trekonstruksjonen som har behov for ekstra styrke. Foto: Jørn Hindklev

Finérplatene av BauBuche er produsert av tyske Pollmeier, men alle tresøyler og -bjelker til Finansparken er prefabrikkert ved Moelven Limtres anlegg i Moelv før de har blitt festet sammen på byggeplassen før de store seksjonene har blitt heist på plass.

På byggeplassen operer en av de sterkeste kranene i landet. Den kan løfte 10 tonn opp til 50 meter.

Lite stålbeslag, men 67.000 skruer

Det er i prosjektet brukt svært lite stålbeslag i trekonstruksjonene. De er festet med skruer og dybler av bøk. Totalt er det brukt hele 67.000 skruer i trekonstruksjonene.

Alle limtrebjelkene er derfor pusset for hånd i fabrikken. Toleransekravene i prosjektet er også eksepsjonelle. Holmestad sier at leveransen er mulig ved at fabrikken i Moelv har en CNC-maskiner som kan produsere med en toleranse på 0,1 mm.

– Ingen andre i Norge enn Moelven Limtre kan produsere limtrebjelker med tilsvarende toleransekrav i dag, sier han.

Når de lengste søylene er på 24 meter og de høyeste bjelkene er 2,7 meter, er det forståelig at nøyaktighetene må være på plass. Det har i prosjektet ikke blitt gjennomført prøvemontering før de ferdige elementene har blitt heist på plass. Den største enkeltbjelken i prosjektet veier åtte tonn.

Moelven har hatt med seg Faber Bygg i monteringen av trekonstruksjonene.

Det har blitt mange tunge tak for heisekrana når hele seksjoner har blitt løftet på plass. Foto: Jan Inge Haga

Krevende logstikk på en trang byggeplass

Totalt har Moelven Limtre levert 1.100 kubikk limtre i gran, 500 kubikk limtre i bøk og 1.900 kubikk massivtre.

Massivtreet er brukt i dekket i trekonstruksjonen og blir ikke synlig i det ferdige bygget. Det er den tyske massivtreprodusenten Züblin som har levert massivtre direkte til prosjektet i Stavanger.

– Hva har vært de store utfordringene i montasjen av trekonstruksjonen?

- Det har vært en svært trang byggeplass med en utfordrende logistikk. Nå ble fremdriften noe forskjøvet ut fra opprinnelig plan. Derfor har vi hatt limtreet klart på lager i Moelv, men vi har til tider blitt oversvømt med massivtre på en trang byggeplass, sier Holmestad.

Han mener likevel at det er nøyaktigheten og estetikken som har vært den største utfordringen.

– Det blir nok ikke brukt så mye penger på et trebygg på en stund som det nå blir gjort i Finansparken, sier han.

Utfordrende sammenfletting av to fløyer

Det er Helen & Hard som er arkitekt for innvendige rom og detaljering i prosjektet, mens Saaha arkitekter har hatt ansvar for klimaskall og utvendig fasade.

Arkitekt Njål Undheim i Helen & Hard sier til Byggeindustrien at arkitektkontoret har erfaring med kompliserte prosjekter som kommer godt med i dette prosjektet.

Arkitekt Njål Undheim i Helen & Hard. Foto: Jørn Hindklev

– Det ytre skallet til bygget er ganske rektangulært, men tomten har gitt oss utfordringer ved at det er to kontorfløyer som egentlig er flettet sammen. Det har ført til kompliserte sammenføyninger der de to fløyene møtes, sier han.

Fasaden sett fra nord. Illustrasjon: Helen & Hard

Også under bakken har det vært krevende.

– Blant annet ønsket Statens vegvesen en betongkonstruksjon tilsvarende en brukonstruksjon som har vært svært utfordrende, sier han.

– Hva har ligget i bunn for det arkitektoniske uttrykket?

– Vi har ønsket å spille på kontrasten med et stramt og hardt utvendig uttrykk. Inne møter man det varme treet og buede former, sier han.

– Tror du at du får være med på et så stort treprosjekt igjen?

- Jeg håper at når bygget står ferdig at flere vil få øynene opp for at det er mulig å bygge stort med tre. Med miljøfokuset vi har i dag vil det bli mer vanlig å bygge i tre. Hvis det en eller annen gang skulle komme en CO2-avgift på tre, vil tre seile opp som en soleklar favoritt, sier arkitekten.

1,4 prosent dyrere enn stål og betong

Finansparken er et Breeam NOR Excellent-sertifisert bygg. Fasadene blir i glass, mens taket blir et grønt sedumtak.

Det ble i skisseprosjektet også analysert hvor mye det ville koste å bygge det samme bygget i stål og betong i stedet for tre.

– Konklusjonen var at konstruksjonene ble noe dyrere med tre, og at ren byggekostnad blir cirka 10 prosent høyere. Men vi tjener mye inn på enklere montering, ikke minst av tekniske installasjoner. Totaldifferansen på hele bygget viser at totalkostnaden blir 1,4 prosent høyere med de valgte treløsningene, sier Undheim.

Det blir også opparbeidet en  flott park. Fra inngangspartiet i sør vil man gå inn i den storslagne foajeen. Illustrasjon: Helen & Hard

– Hvor lenge står dette bygget?

– Så lenge taket er tett, er det ingen grunn til at dette bygget ikke skal stå like lenge som de eldste stavkirkene i Norge, fastslår Holmestad i Moelven Limtre.