Ole Feet er ute av konsernledelsen i Trysilhus, men vil jobbe med tomteakkvisisjon og å finne nye områder for å sikre videre vekst for Trysilhus. Foto: Torbjørn Tandberg

Ole Feet er ute av ledelsen i Trysilhus

Ole Feet er ute av konsernledelsen i Trysilhus. – Det beste for selskapet, mener styreleder Geir Olai Jordanger, som inntil videre er konstituert som ny konsernleder i selskapet.

– Dette er et resultat av en lengre prosess som har pågått over noe tid. Trysilgruppen og konsernleder er enige om at dette er det beste for selskapet, skriver styreleder og konstituert konsernleder i Trysilhus, Geir Olai Jordanger, til Byggeindustrien.

Skal jobbe med tomteakkvisisjon

Han opplyser at Ole Feet fremover til å bidra i tomteakkvisisjon og å finne nye områder for å sikre videre vekst for selskapet.

– Ole Feet har vært konsernleder i Trysilhusgruppen siden 2016. I løpet av denne tiden har han bidratt til å profesjonalisere driften med sin lange og gode erfaring fra boligbygging og satt en ny kurs for selskapet som vi er klare til å effektuere, melder Jordanger.

Samlet styre i saken om brannprosjektering

Brann og Sikkerhet har tidligere avslørt at det var avdekket alvorlige feil i brannprosjekteringen til selskapet, og at Trysilhus Flerfamilie står i fare for å minste sentral godkjenning.

– Du er selv styreleder. Hvordan har styret blitt orientert om de påpekte feilene fra DiBK rundt brannprosjekteringen?

– Når det gjelder saken med brannprosjektering i våre boliger, er det et samlet styre som står bak budskapet som er kommunisert, nemlig at vi har bygd boligene i henhold til brannprosjektering som er utført av ekstern brannrådgiver. Når det nå stilles spørsmål ved de valgte løsningene mellom ulike fagmiljøer tar vi det selvsagt på største alvor, og er fullt innstilt på å løse situasjonen. Det er viktig å understreke at disse sakene ligger langt tilbake i tid, lenge før Feet tok over som konsernleder, og har dermed ikke noe med endringen i ledelsen i Trysilhus å gjøre. Det er ingen diskusjon om de branntekniske løsningene vi benytter i våre boliger nå tilfredsstiller dagens forskriftskrav, skriver Jordanger.

– Saken om feil i brannprosjekteringen er altså ikke et ledelsesproblem?

– Ole Feet har bidratt med masse kunnskap om boligbygging i den tiden han har vært hos oss, og dette har lagt et godt grunnlag for videre vekst for selskapet. Bakgrunnen for hans avgang er at styret og konsernleder er enige om at de har ulikt syn på hvordan selskapet skal nå sine strategiske mål, og det er derfor naturlig at Feet velger å fratre som konsernleder, opplyser Jordanger.

Mener kvalitetssystemet tilfredstiller DiBKs krav

Han opplyser at Trysilhus har jobbet kontinuerlig jobbet med forbedringsprosesser i selskapet.

– Jeg mener at våre kvalitetssystemer i dag fullt ut tilfredsstiller de kravene som DiBK setter. DiBK vil få fullt innsyn i våre systemer når de kommer på tilsyn hos oss. Vi har stor tro på at direktoratet vil se at vi har gode rutiner og nødvendig kompetanse til å bygge boliger og at vi oppfyller kravene til sentral godkjenning, skriver Jordanger.

Feet: – Udramatisk

Ole Feet mener at han nå gir seg som konsernsjef i Trysilhus er udramatisk.

– Både styret og du er enige i at dette er det beste for selskapet. Hvorfor er du enig i det?

– Det er slik det blir av og til. Noen ganger har en konsernleder ideer om hvordan strategien skal leveres, men styret ønsker det løst på en annen måte. Da er det bedre at andre slipper til, det er helt udramatisk, sier Feet i en kommentar til Byggeindustrien.

Feet sier han vil stå for sine avtaler med Trysilhus og vil være ansatt i selskapet i en periode inn i 2019.

– Trysilhus er en seriøs aktør og for meg som har jobbet lenge med denne delen av byggenæringen, er det ingen nyhet at jeg har planer om å fortsette å jobbe med boligprosjekter og utvikling av gode boområder. Men det kan være at vi finner en annen samarbeidsform etter at avtaleperioden har utløpt, sier han.

– Hva tenker du rundt timingen om at dette kommer mens saken om brannprosjekteringen er høyakuell?

– Det er tilfeldig. Saken rundt brannprosjektering har vi levd med i en periode. Den dreier seg om forhold tilbake i tid, sier han.