STORT REGNESTYKKE: Økte byggekostnader fører til at mange kommuner på nytt må regne på planlagte skole- og barnehageprosjekter.
STORT REGNESTYKKE: Økte byggekostnader fører til at mange kommuner på nytt må regne på planlagte skole- og barnehageprosjekter.

Økte byggekostnader får konsekvenser for skole- og barnehageprosjekter

Stadig økende byggekostnader fører til at mange planlagte skoler og barnehager blir betydelig dyrere enn antatt. – Markedssituasjonen er krevende, sier Eli Grimsby i Oslobygg KF.