E.A. Smith
E.A. Smith

Økt omsetning, men lavere resultat for E.A. Smith

E.A. Smith fortsatte veksten i 2022, og endte med en omsetning på cirka 4,6 milliarder kroner. Men resultatet ble lavere enn foregående år.

Konsernet fikk en omsetning på 4,588 milliarder kroner mot 4,273 milliarder året før.

Resultat før skatt endte på 77,86 millioner mot 207,4 millioner året før.

– Vi opplevde i 2022 at lokal forankring og tilgjengelighet er sentralt for våre kunder i tider preget av stor volatilitet i råvarepriser og varetilgang, krigsutbrudd, høy inflasjon og risiko for lavkonjunktur, skriver selskapet i en pressemelding.

– Våren 2022 tok konsernet i bruk en helt ny skybasert teknologiplattform som posisjonerer konsernet for videre vekst og skalering. Et omfattende løp på blant annet miljøfyrtårn- og ISO-sertifiseringer som berører alle våre lokasjoner forsterker samtidig satsingen på helse, miljø, sikkerhet, kvalitet og bærekraft. Organisasjonen vår har vist stor omstillingsevne, vært både robust og engasjert i en periode med store interne prosjekter og noen av de største eksterne svingningene bransjen noen gang har opplevd. Fokus på kunder og leveranser har vært premiert med noen av de største kontraktene og samarbeidsavtalene i konsernets historie, sier administrerende direktør, Arne Reinertsen, i meldingen.

– Utsiktene for norsk økonomi og byggebransje ble svakere mot slutten av 2022 i lys av høyere renter og usikkerhet rundt nivå på etterspørsel. Med investeringene som konsernet gjennomførte i 2022 er vi uansett godt posisjonert for å tilpasse oss den videre utviklingen i 2023, skriver selskapet.

Administrerende direktør Arne Reinertsen. Foto: E.A. Smith
Administrerende direktør Arne Reinertsen. Foto: E.A. Smith