OBAS Entreprenør rehabiliterer Olav Kyrres gate 22 i Bergen. Ill. Mad Arkitekter

OBAS Entreprenør rehabiliterer Olav Kyrres gate 22

OBAS Entreprenør har inngått kontrakt med Nordea Liv Eiendom om rehabilitering av Olav Kyrres gate 22 i Bergen.

Kontrakten består av rehabilitering av Olav Kyrres gate 22 i en totalentreprise, og har en verdi på over 140 millioner kroner inklusiv merverdiavgift. Prosjektet ledes på vegne av oppdragsgiver,  Nordea Liv Eiendom AS, av Malling & Co Eiendomsutvikling.

- Visjonen med prosjektet er å rehabilitere Olav Kyrres Gate 22 til å bli et moderne næringsbygg med gode kvaliteter i arkitektur, materialbruk og stedstilpasning. I den nederste etasjen og deler av plan 2 kommer det en planlagt utadrettet virksomhet. I etasjene over er det kontor. Prosjektet har et høyt miljøfokus som blant annet innebærer at det skal BREEAM-sertifisere, og bygget skal etterstrebe å være en pioner med hensyn til gjenbruk og har derfor valgt ut noen elementer som skal gjenbrukes, heter det i en pressemelding. Dette gjelder gjenbruk av innvendige elementer som systemvegger, parkett og himlinger samt gjenbruk av eksisterende vinduer i nye møteromsfronter. I tillegg skal nye materialer leveres med fokus på bærekraft og fremtidig gjenbruk/resirkulering. Arealene bygges opp med en grid-struktur som etter planen skal redusere behovet for rehabilitering når leietakere skiftes ut på sikt.

På bakkeplan skal 1. etasje utvides og den utvendige svalgangen bygges inn.

- Fasaden skal fremstå innbydende med store glassflater og utsmykning av smijern. I lokalene i første etasje skal mesaninen fjernes, og det skal skapes attraktive lokaler med høyt under taket. I plan 6 skal det etableres innhukk i taket med vertikale vinduer og noe ekstra vindusfelt mot øst og vest. I 7. etasje etableres en kombinasjon av nye takarker, innhukk og utskifting av glass, heter det i meldingen.

Tilnærmet alle tekniske anlegg skal skiftes ut i helhet og det skal blant annet legges inn fjernvarme og solceller.

Arkitekt for prosjektet er Mad Arkitekter og COWI er prosjekterende for alle tekniske fag.

Prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av 2021.