Illustrasjon: Studio NSW

Illustrasjon: Studio NSW

Ø.M. Fjeld bygger p-hus i Hamar sentrum

Ø.M. Fjeld bygger nytt parkeringshus i sentrum av Hamar.

Ø.M. Fjeld er i gang med gravearbeider på eiendommen Vangsvegen 111 i sentrum av Hamar. Innen februar 2024 skal entreprenøren ferdigstille et parkeringshus for UPL Hamar AS.

I en pressemelding opplyser det at totalentreprisen er verdsatt til 55 millioner kroner uten merverdiavgift.

Det nye p-huset på 3.400 kvadratmeter (BTA) skal ha kapasitet til 150 biler, fordelt over tre plan (inkludert takplan). Bygget oppføres i et skrånende terreng, og ifølge prosjektleder Thomas Rostøl i Ø.M. Fjeld forberedes det for en god del sprengning i fjell. P-huset bygges med bæresystem av prefabrikerte betongkonstruksjoner, og de synlige ytterveggene skal kles med corten-stål.