Den nye kravspesifikasjonen ivaretar relevante krav for kommunale utleieboliger og omsorgsboliger. Foto: Husbanken

Nytt verktøy gjør det enklere for kommunene å anskaffe nye boliger

En standardisert kravspesifikasjon for anskaffelse av kommunale boliger vil kunne effektivisere arbeidet med anskaffelser både for kommunene og for boligprodusenter som skal levere anbud.

Kravspesifikasjonen for anskaffelse av kommunale boliger, som er utviklet av Norsk kommunalteknisk forening (NKF), ble lansert under en pressekonferanse 12. april. Spesifikasjonen ivaretar relevante krav for kommunale utleieboliger og omsorgsboliger, og er utarbeidet i samarbeid med en rekke andre aktører, blant annet Husbanken.

I tillegg til å gjøre arbeidet med anskaffelser enklere for både bestillere i kommunene og tilbydere i byggenæringen kan kravspesifikasjonen bidra til bedre boliger. Den ivaretar alle offentlige krav og viser til aktuelle standarder, og stiller konkrete krav om universell utforming, brannsikkerhet, velferdsteknologi, holdbare materialer og løsninger og CO2-fotavtrykk.

- Husbankens krav og anbefalinger til utforming og kvalitet er innarbeidet i kravspesifikasjonen. Dersom kommunene utarbeider sine prosjekter i tråd med spesifikasjonen er kravene knyttet til lån- og tilskudd fra Husbanken per definisjon oppfylt. Dette gjør saksbehandlingen forutsigbar for kommunene og enklere for Husbanken. Vi anbefaler kommunene å ta kravspesifikasjonen i bruk, sier avdelingsdirektør Tor Wigulf Christensen i Husbanken i en pressemelding.