Styreleder Anne Enger i Sykehuset Innlandet. Foto: Wikipedia

Nytt storsykehus ved Mjøsa kan bli tre år forsinket

Styreleder Anne Enger i Sykehuset Innlandet varsler nå at nytt Mjøssykehus kan bli tre år forsinket.

Det betyr at det ikke blir byggestart før i 2025.

Det melder Oppland Arbeiderblad i en sak opprinneligpublisert i avisa Østlendingen (bak betalingsmur).

Styret i Sykehuset Innlandet gikk i fjor høst inn for ett stort akuttsykehus i Innlandet ved Mjøsbrua.

Håpet var da byggestart i 2022 med fem til seks års byggetid.

Nå melder avisa Østlendingen at det ligger an til at det nye Mjøssykehuset ikke står klart før i 2030.

Styret i Helse Sør-Øst skal nå behandle og vedta utbyggingssaken saken. Fra lokale politikere er det kommet krav om behandling før sommeren, men nå ligger det an til at saken kan saken bli behandlet før jul.

Enger formidler også til media et inntrykk av at prosjektet vil bli forskjøvet ut i tid.

– Til nå har vi sagt byggestart tidligst i 2022. Nå sier vi byggestart senest i 2025, uttaler Enger til avisa. Hun poengterer at det er riktig av Helse Sør-Øst å bruke nødvendig tid.

Det er også på det rene at Sykehuset Innlandet sliter med økonomien. Avisa melder at budsjettoverskridelser på driften gjør det vanskelig for Sykehuset Innlandet å legge opp penger til investeringer.