Nytt NCC-selskap på børs

Generalforsamlingen i NCC AB har valgt å skille ut Bonava AB (tidligere i NCC Housing) i et eget børsnotert selskap.

9. juni vil Bonava bli notert på Nasdaq Stockholm-børsen. 3. juni kommer ikke lenger Bonava til å være en del av verdivurderingen til NCC AB.

Dagens aksjonærer vil bli tildelt likt antall A- eller B-aksjer i Bonava AB – tilsvarende hva de har i NCC AB.

I forbindelse med utskillelsen av Bonava velger NCCs største eier Nordstjernan Aktiebolag å gjøre om ni millioner A-aksjer til B-aksjer. Dette vil gi Nordstjernan 49,4 prosent av stemmene på selskapets generalforsamling.