Illustrasjon: Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH

Nytt nasjonalmuseum blir et klimaforbilde i FutureBuilt

Plan- og bygningsetaten, Statsbygg og FutureBuilt signerer gjennomføringsavtale tirsdag i Stasjonsbygningen på Vestbanetomten

– Nytt nasjonalmuseum er et meget synlig forbildeprosjekt, og jeg håper prosjektet får de arkitektoniske og materialmessige kvaliteter som arkitekt Klaus Schuwerk ønsker å gi bygget, sier Ellen de Vibe, direktør for Plan- og bygningsetaten.

Oslo kommune er en partner i FutureBuilt-programmet, som har som visjon å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet.

Harald Nikolaisen, administrende direktør i Statsbygg, Ellen de Vibe, direktør i Plan- og bygningsetaten og Birgit Rusten, programleder i FutureBuilt, signerer avtalen tirsdag 14. oktober. Hensikten med avtalen er å bekrefte partenes forventninger og forpliktelser opp til gjennomføring av byggeprosjektet nytt nasjonalmuseum som et forbildeprosjekt i FutureBuilt.

- Bygget skal halvere klimagassutslippene i forhold til et tilsvarende bygg satt opp etter dagens standard og med tradisjonelle løsninger. Det skal benyttes sjøvann som grunnlast til oppvarmingskilde, og som reserve skal det benyttes fjernvarme. Bygget i seg selv skal ha behov for minimalt med energi, helt nede på energibruk som passivhus, forteller Harald Nikolaisen, og fortsetter:

- Et miljøvennlig bygg som nytt nasjonalmuseum vil bestå av materialer som tåler lang tids bruk og som ikke skal skade kunsten den skal oppbevare, mennesker som vil benytte bygget eller det ytre miljøet.