ZEN-partnere og forskere har besøkt energianlegget til campusen på pilotprosjektet Evenstad. Foto: Jiri Havran

Nytt forskningssenter i gang med å utvikle nullutslippsområder

Ti måneder etter oppstarten er SINTEF- og NTNU-senteret FME ZEN allerede i gang med å planlegge og utvikle områder uten klimagassutslipp.

Det skriver SINTEF Byggforsk i en pressemelding mandag.

Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder, løsninger som bidrar til at nullutslippssamfunnet kan realiseres, heter det i pressemeldingen.

ZEN tar opp arven etter ZEB (The Research Centre on Zero Emission Buildings), og vil videreutvikle kunnskapen som har blitt opparbeidet gjennom prosjektets åtte år lange levetid. NTNU er vertsorganisasjon, og leder senteret sammen med SINTEF Byggforsk og SINTEF Energi.
– I ZEB utviklet vi kunnskap, produkter og løsninger for nullutslippsbygg. I FME ZEN ser vi på flere bygg samtidig, og hvordan disse bør utformes for å oppnå nullutslippsambisjonen for et område. Utveksling av energi mellom byggene, interaksjon med elbiler og hvordan byggene kan utnyttes som en ressurs i energisystemet, er noen av temaene vi vil jobbe med fremover, sier senterdirektør Arild Gustavsen i pressemeldingen.

Et av tiltakene for å nå målene i FME ZEN er etablering av syv nullutslippsområder som vil fungere som innovasjonsarena og utprøvingsområde for teknologier og løsninger som utvikles i forskningssenteret. Det første testområdet er allerede etablert på Campus Evenstad ved Høgskolen i Hedmark.

Ni stipendiater er allerede ansatt ved senteret, og flere skal ansettes mot slutten av 2017 og i 2018. Disse jobber med alt fra optimal bygningsdesign for fleksible nullutslippsområder til samspill mellom nullutslippsområder og fjernvarmesystemer, heter det i pressemeldingen.