I Nye Veiers Ringeriksportefølje skal det blant annet bygges en 23 kilometer lang jernbanetunnel mellom Sandvika og Sundvollen. Byggherren mener det kan være hensiktsmessig å lyse ut tunnelen i en stor entreprise.

I Nye Veiers Ringeriksportefølje skal det blant annet bygges en 23 kilometer lang jernbanetunnel mellom Sandvika og Sundvollen. Byggherren mener det kan være hensiktsmessig å lyse ut tunnelen i en stor entreprise.

Illustrasjon: NAA AS

Nye Veier vurderer å bygge jernbanetunnel i én gigantkontrakt

Nye Veier vil avvente innspill fra bransjen før de tar de endelige beslutningene for hvordan utbyggingen av E16 og Ringeriksbanen skal gjennomføres. Selskapet ser blant annet på mulighetene for å lyse ut den 23 kilometer lange Krokskogtunnelen i én entreprise.