Nye Veiers administrerende direktør Anette Aanesland og Sigmund Lundevik, assisterende prosjektleder Arbeidsfellesskapet Implenina Stangeland, gratulerer hverandre etter signering av kontrakt. Prosjektsjef Harald J. Solvik fra Nye Veier til høyre, og Lyngdals ordfører Jan Kristensen til venstre.
Nye Veiers administrerende direktør Anette Aanesland og Sigmund Lundevik, assisterende prosjektleder Arbeidsfellesskapet Implenina Stangeland, gratulerer hverandre etter signering av kontrakt. Prosjektsjef Harald J. Solvik fra Nye Veier til høyre, og Lyngdals ordfører Jan Kristensen til venstre.Foto: Nye Veier

Nye Veier signerte 2,9 milliarders kontrakt med Implenia/Stangeland

Mandag signerte Nye Veier kontrakt med arbeidsfellesskapet Implenia Norge og Stangeland Maskin for utbygging av ny firefelts E39 på strekningen gjennom Lyngdal i Agder. I dag startet anleggsarbeidene.

Optimaliserings- og klargjøringsfasen mellom Nye Veier og arbeidsfellesskapet er vellykket gjennomført og ligger til grunn for signering, skriver Nye Veier i en pressmelding.

Anleggsarbeidene starter opp umiddelbart med avskoging og forberedende arbeider. Prosjektet skal være ferdig til overtakelse sommeren 2025.

2,9 milliarder
Prosjektet har en kontraktsverdi på 2,9 milliarder kroner eksklusive mva. Den cirka 11 kilometer lange strekningen går fra Herdal til Røyskår, og dimensjoneres for fartsgrense 110 km/t, opplyser Nye Veier.

– Den nye firefeltsveien er viktig bidrag for å øke trafikksikkerheten, til å knytte Agder sammen som felles bo- og arbeidsmarked, redusere reisetiden og forbedre fremkommeligheten. Ny vei blir et viktig bidrag for å opprettholde god vekst og utvikling i Agderregionen, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

9. klassingen Henriette Omland Andersen (14) fikk æren av å ta aller første gravestikk i prosjektet. Målet er at hun kommer tilbake om fire år og som fersk sjåfør er først til å kjøre på veien. Her gratuleres hun av Nye Veiers administrerende direktør Anette Aanesland.
9. klassingen Henriette Omland Andersen (14) fikk æren av å ta aller første gravestikk i prosjektet. Målet er at hun kommer tilbake om fire år og som fersk sjåfør er først til å kjøre på veien. Her gratuleres hun av Nye Veiers administrerende direktør Anette Aanesland.Foto: Nye Veier.

Tre E39-prosjekter i produksjon
Med byggestart i Lyngdal har Nye Veier tre E39-prosjekter i produksjon i Agder. Først ut var den 20 kilometer lange firefeltsstrekningen fra Grauthelleren vest for Kristiansand sentrum til Døle bru på kommunegrensen til Lindesnes.

Prosjektet ble startet i oktober 2018, og planlagt åpning høsten 2022. AF Gruppen er entreprenør for strekningen.

Prosjektet Mandal øst – Mandal by, som Hæhre Entreprenør har ansvaret for, består av sju kilometer firefelts E39, og seks kilometer tofelts tilførselsvei med midtrekkverk til sentrumsnært Mandal. Dette prosjektet åpner i desember, seks måneder foran skjema, opplyser Nye Veier.

Regulerer ny strekning
I tillegg pågår detaljregulering for den 26 kilometer lange strekningen fra Mandal i Lindesnes til Herdal i Lyngdal, hvor det planlegges med byggestart vinteren 2023.

Denne knytter prosjektet som nå har anleggsstart i Lyngdal sammen med de andre prosjektene østover. Dermed har man sammenhengende firefeltsvei fra sentrumsnært Kristiansand by til vest i Lyngdal ved foten av Kvinesheia.

Med ny E39 halveres reisetiden mellom Kristiansand og Lyngdal, fra dagens 60 minutter til 30 minutter, opplyser Nye Veier.

– Nye Veier er opptatt av helhetlig utbygging. Samlet erstatter vi en lengre ulykkeutsatt strekning mellom Kristiansand og Stavanger med ny, trafikksikker vei. Trafikk løftes samtidig bort fra dagens hovedvei, som ved snøfall opplever store driftsforstyrrelser, påpeker administrerende direktør Anette Aanesland.

E39 Herdal-Røyskår i Lyngdal

– Byggherre: Nye Veier.

– Totalentreprenør: Arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS.

– Kontraktens verdi er på 2,9 milliarder kroner eksklusive moms.– Strekningen er omtrent 11 kilometer lang.

– Anlegget vil domineres av to lange tunneler og flere bruer. Veien etableres i krevende, kupert terreng, samt krysning av elva Lygna i høy bru.

– E39 er planlagt som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t.

Kilde: Nye Veier.

Byggherre Nye Veier, arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland, underleverandører og representanter fra Lyngdal kommune slipper jubelen løs for anleggsstart i Lyngdal.
Byggherre Nye Veier, arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland, underleverandører og representanter fra Lyngdal kommune slipper jubelen løs for anleggsstart i Lyngdal.Foto: Nye Veier.