Kontrakten E39 Lyngdal øst - Lyngdal inngår i Nye Veiers oppdrag med helhetlig utbygging av ny, trafikksikker E39 mellom Kristiansand og Ålgård. Illustrasjon: Nye Veier

Implenia Norge og Stangeland Maskin får ny E39 gjennom Lyngdal for Nye Veier

Nye Veier har valgt å gå videre med arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og rogalandsbaserte Stangeland Maskin AS til konkretiseringsfasen for utbygging av ny firefelts vei på strekningen E39 gjennom Lyngdal i Agder.

Arbeidsfellesskapet som har med seg Sweco Norge AS som prosjekterende rådgiver, har levert tilbud innenfor byggherrens makspris for kontraktsarbeidet pålydende 2,9 milliarder kroner uten merverdiavgift, skriver Nye Veier i en pressemelding.

- Med arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS sammen med rådgiver Sweco har vi fått et kompetent arbeidsfellesskap. De har levert det beste tilbudet i konkurranse, og tilbudt svært erfarne nøkkelpersoner til prosjektet, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier i en pressemelding.

11 kilometer ny, trafikksikker E39
Strekningen E39 Lyngdal øst (Herdal) – Lyngdal vest (Røyskår) er om lag 11 km lang. Kontraktsarbeidet omfatter totalentreprise på prosjektering, bygging av og garantiansvar for ny firefelts motorvei mellom kryss i Herdal og kryss ved Røyskår i Lyngdal kommune.

Strekningen inkluderer:

  • 5.300 meter vei i dagen
  • 6.400 meter doble tunneler, fordelt på Rossåstunnelen (3700 meter) og Kålåstunnelen (2700 meter)
  • To lengre bruer: Kvelland (over elva Lygna) og Hårikstad
  • To motorveikryss (Herdal og Røyskår) med tilknytninger til eksisterende veinett

Konkretiseringsfase
- Arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS har gjennom sitt tilbud vist at de har satt seg svært godt inn i prosjektet, og forstår utfordringene som ligger i prosjektet. Nå ser vi frem til en god konkretiseringsfase som, dersom det går som det skal, ender opp med kontraktsignering i oktober 2021. Den nye firefelts veien med 110 km/t fra Herdal til Røyskår åpner etter planen i 2025. Den nye veien er et nytt og viktig bidrag til å knytte Agder sammen som felles bo- og arbeidsmarked, redusere reisetiden, forbedre fremkommeligheten. Ny vei skal legge til rette for fortsatt god vekst og utvikling i Agder-regionen, og ikke minst bedre trafikksikkerheten, sier utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier i meldingen. 

Byggestart i år
Konkretiseringsfasen mellom Nye Veier og arbeidsfellesskapet starter opp allerede nå i mai, og avsluttes etter planen med kontraktsignering på fastpris i oktober i år. Deretter skal anleggsarbeidene starte ganske umiddelbart. Prosjektet skal være ferdig til overtakelse sommeren 2025. Det foreligger godkjent reguleringsplan for hele prosjektet.

Prestasjonsmål
Prosjektet E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest har følgende prosjektmål:
1. Minimere ulemper for alle trafikantgrupper og tredjepart i anleggs- og driftsperioden.
2. Realisere målet om en skade- og ulykkesfri anleggs- og driftsperiode, samt uten brudd på samfunnsansvar.
3. Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø.
4. Null uoppgjorte tvister ved ferdigstillelse.
5. Realisere et innovativt og fremtidsrettet veiprosjekt som minimerer bygge- og levetidskostnadene.