Enkelte byggskumprodukter kan bestå av så mye som 30 prosent diisocyanater. Illustrasjonsfoto: Arbeidstilsynet / Colourbox.com
Enkelte byggskumprodukter kan bestå av så mye som 30 prosent diisocyanater. Illustrasjonsfoto: Arbeidstilsynet / Colourbox.com

Nye opplæringskrav for bruk av diisocyanater trer i kraft i år

Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger, ha fullført opplæring i sikker bruk med godkjente resultater.

Diisocyanater er molekyler som inneholder to isocyanatgrupper. Eksempler er:

TDI (Toluen diisocyanat)

HDI (Heksan-1,6-diisocyanat, Heksametylen diisocyanat)

MDI (Metandifenyl diisocyanat)

HMDI (Hydrogenert MDI)

NDI (1,5-Naftalen diisocyanat)

IPDI (Isoforon diisocyanat)

m-TMXDI (Tetrametyl xylen diisocyanat)

Kilde: Arbeidstilsynet

Opplæringen må også kunne dokumenteres, skriver Arbeidstilsynet i en melding på sine nettsider tirsdag.

Diisocyanater brukes i flere tetningsmaterialer og midler for overflatebehandling, skriver Arbeidstilsynet. Noen eksempler er byggeskum, lim, maling, lakk og tetningsmasser. I industrien brukes også ulike produkter som inneholder diisocyanater.

Ifølge Arbeidstilsynet blir rundt 5.000 arbeidstakere i Europa årlig rammet av yrkesrelaterte luftveissykdommer etter å ha blitt eksponert for diisocyanater eller produkter som inneholder dette.

3. august 2020 vedtok Europakommisjonen endringer i forordningen om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger for kjemikalier (REACH) som tar sikte på å begrense bruk av diisocyanater i Europa. Fra august 2024 skal dette stoffet ikke lenger brukes i industri eller arbeidsliv, foruten i svært lave konsentrasjoner eller i operasjoner underlagt strenge opplærings- og helsekontrollkrav.