Fergeveien Bofellesskap. Foto: Peab Bjørn Bygg

Nye omsorgsboliger levert med alvorlige branntettingsfeil i Tromsø

Fergeveien Bofellesskap i Tromsø ble overlevert med ikke-godkjente etasjeskilleløsninger og mangler i brannskiller og tettinger. Entreprenøren må gjøre omfattende utbedringer.

5. januar ble Fergeveien Bofellesskap i Tromsø overlevert til Tromsø kommune. Prosjektet er på 1.200 kvadratmeter fordelt på åtte boenheter, og totalentreprenør er Peab Bjørn Bygg. Kontrakten var på 41 millioner kroner.

Nettavisen TromsøBy kan denne uken fortelle at en brannteknisk gjennomgang ved overlevering avslørte flere mangler ved prosjektet.

– Ikke sikkert i bruk

En epost fra byggherres prosjektleder til plan- og bygningsetaten i Tromsø, som avisen har fått tilgang til, beskriver hva prosjektlederen mener er svært alvorlige mangler.

«Det er feil i så å si alle brannskiller og tettinger. Utførelsen på bygget er ikke i samsvar med det som ligger til grunn for samsvarserklæringer og midlertidig brukstillatelse. Bygget er ikke sikkert i bruk», skriver hun.

For at etasjeskillet skal være branncellebegrensende, må det, ifølge en rapport fra Cowi og en tilstandsvurdering gjort av C & M Brannsikring, være et lag med gips under blåseullisolasjonen. Leverandøren opplyser at blåseulliolasjonen har brannmotstand på 58 minutter, skriver TromsøBy.

Basert på en forventet rømningstid på omtrent 30 minutter dersom beboerrommene i begge etasjer i samme fløy må evakueres samtidig, kreves bedre brannegenskaper.

Systemsvikt

Administrerende direktør Gro Skaar Knutsen i Peab Bjørn Bygg sier til Byggeindustrien at løsningene og gjennomføringen på prosjektet er gjennomgått, og at de nå gjør endringer på bygget.

I veggene gjøres enklere utbedringer hvor enkelte branntettinger har blitt avglemt, men den mest omfattende jobben går ut på å ta ned de ferdige himlingene i byggene for å sette inn et ekstra lag branngips slik at det blir totalt tre lag med gipsplater, som er det som kreves for en preakseptert løsning for etasjeskiller.

Knutsen forteller at det opprinnelig var planlagt hulldekker i etasjeskillene, men at man i stedet gikk for en løsning med isolerte bjelkelag.

– Hadde vi isolert med Rockwool, hadde det vært en preakseptert løsning, men i stedet valgte man blåseisolasjon, både fordi at det var enklere og at det skulle gi bedre lydisolering. Men så har man glemt å tenke på at det ikke er en preakseptert løsning for branntetthet, sier Bjørn Bygg-sjefen.

Entreprenøren gjør nå de nødvendige utbedringene i samarbeid med byggherre.

– Her har det vært en systemsvikt hos oss, og det må vi ta selvkritikk på. Vi har prinsipp på at all branntetting dobbeltsjekkes, og det har ikke blitt gjort her. I tillegg til at man valgte en løsning som ikke var preakseptert i etasjeskillene må også alle innvendige plater i rømningsvei byttes som følge av at brannkonsept ikke tillater trekledning i rømningsvei. Her har vi som entreprenør fulgt beskrivelsen og tilbakemeldinger fra Tromsø kommune under prosjekteringsfasen uten å gjøre en god nok KS på om dette var utførbart. Her har man glemt helt åpenbare ting i veggene, og det er nesten verre, sier Knutsen.

Byggeindustrien har siden første publisering lagt til noen tilleggsopplysninger i forklaringen fra Peab Bjørn Bygg etter ønske fra entreprenøren.