Boliger på Liland i Evenes kommune. Foto: Forsvarsbygg
Boliger på Liland i Evenes kommune. Foto: Forsvarsbygg

Nye boliger for ansatte i Forsvaret

Økt antall ansatte i Forsvaret ved Evenes flystasjon krever flere boliger utenfor basen. Nå er 24 utleieleiligheter på Evenskjer og Liland klar til innflytting.

– Vi ønsker oss de beste til Evenes flystasjon, og attraktive bomuligheter for personellet er avgjørende for videre rekruttering. Vi håper samtidig at vi kan bidra med tilflytting til regionen og at disse boligene fører til at flere og flere av våre ansatte bosetter seg med sine familier i nærområdet. Forsvaret legger vekt på å være en attraktiv og positiv faktor i lokalmiljøet, og disse boligene i Evenes og Tjeldsund vil bidra til det, sier oberst Eirik Guldvog, sjef for 133 Luftving ved flystasjonen.

Forsvarsbygg har iølge en pressemelding et godt samarbeid med Evenes og Tjeldsund kommuner, Forsvaret og boligutviklerne. Flystasjonen på Evenes kan fordele de 24 nye uteleieboligene til de ansatte, som får kort reisevei fra nabokommunene til arbeidsplassen.

– Det er viktig for Forsvarsbygg å bidra til at Forsvaret får løst sine behov til det beste for de ansatte. Boligprosjektet for flystasjonens ansatte er et samarbeid med private aktører som har stått for bygging og eier leilighetene. Vi ordner for langtidsleie for å ha et stabilt tilfang av moderne og gode leiligheter, sier Wenche Georgsen, distriktssjef i Forsvarsbygg, i meldingen.

Byggherre for boligene er Folk i Husan AS på Evenskjer, og på Liland Ofoten og Midt-Troms boligbyggelag ved Evenes boligutleie AS.

Forsvarsbygg har tidligere inngått avtaler med private for korttidsleie av et 30-talls boliger.