Arbeidstilsynet har lansert en ny veileder for arbeid i høyden. Foto: Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet har lansert en ny veileder for arbeid i høyden. Foto: Arbeidstilsynet

Ny veileder om arbeid i høyden: Ansatte må ikke bli syndebukk

Arbeidstilsynet understreker at det er arbeidsgiver som har ansvar for at byggeplassen er trygg for alle som ferdes der. En ny veileder skal klargjøre dette ansvaret.

– Målet er å motvirke at arbeidsgiverne lar arbeidstakerne selv gjøre risikoanalysen gjennom sikker jobb-analyse (SJA). Bruk av SJA er særlig utbredt innenfor bygg og anlegg i Norge. Arbeidstilsynet ser at det regelmessig blir utført SJA uten at det blir presisert hvem som skal lede arbeidet på vegne av arbeidsgiver. Når arbeidstakerne signerer SJA, og det skjer en ulykke, blir de ansatte ofte syndebukk, sier seksjonsleder Tore Jeppe Sørhaug i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Ny veileder for arbeid i høyden beskriver hvordan fallulykker kan forebygges, samt presiserer at det er arbeidsgiver som har ansvaret.

I veilederen skriver Arbeidstilsynet blant annet at arbeidsgiver har ansvaret for å ...

  • kartlegge arbeidsoppgavene og vurdere om det er forhold i arbeidet som kan være risikofylt og føre til skaderArbeidstilsynet: Hvert år dør åtte ansatte i bygg og anlegg – fallulykker går igjen som årsak
  • gjøre tiltak som reduserer risikoen for skader ivaretar sikkerheten til arbeidstakerne
  • vurdere om noen av arbeidsoppgavene som tidligere er gjort i høyden, heller kan gjøres fra bakken
  • bruke vernetiltak som stillas, trappetårn, rekkverk og lift (personløfter) hvis dere likevel må utføre arbeid i høyden.