Den nye veilederen inneholder vurderinger og anbefalinger om flere tekniske aspekter vedrørende prosjektering og bygging av grønne tak. (Arkivfoto: Svanhild Blakstad)

Ny veileder for bygging av grønne tak

Takprodusentenes forskningsgruppe (TPF) har nå utarbeidet en ny veileder for grønne tak.

Veilederen "TPF-informerer nr 10. Grønne tak" omhandler bygningsmessige aspekter ved prosjektering og bygging av grønne tak.

Den er laget i et samarbeid mellom TPF og SINTEF Byggforsk og i nært samarbeid med prosjektet "Innhenting av kunnskap om grønne tak" utført på oppdrag fra Oslo og Bærum kommune og nettverket Framtidens byer.

TPF informerer nr. 10 om grønne tak er fritt tilgjengelig på TPFs hjemmeside www.tpf-info.org, se: http://www.tpf-info.org/pdf/TPF_nr10oktober2013.pdf

TPF Informerer nr. 10 inneholder vurderinger og anbefalinger om flere tekniske aspekter vedrørende prosjektering og bygging av grønne tak.

Dette er tema som bør diskuteres med representanter for de respektive fagene på et tidlig tidspunkt i planleggingen slik at man sikrer at viktige forhold blir tatt hensyn til og at man unngår uønskede situasjoner knyttet til taket.

Det kan gjelde takkonstruksjonens bæreevne, branntekniske forhold, tiltak for å hindre vindavblåsning, behov for drenerende og/eller vannlagrende sjikt samt tiltak for å beskytte den vanntettende membranen mot skader i byggeperioden og under senere drift.

For å sikre et velfungerende og pent grønt tak må også de som skal drifte det grønne taket involveres tidlig i denne prosessen.

TPF Informerer nr. 10 omtaler ikke lufta (ventilerte tak) skrå grønne tak eller tradisjonelle torvtak.

Veilederen kan lastes ned her: http://www.tpf-info.org/pdf/TPF_nr10oktober2013.pdf