Bildet viser et tykkvegget kobberrør fra 1930-tallet, som ofte har lenger levetid enn forventet. Levetiden til støpejernsrør stemmer godt med tidligere vurderinger. Foto: SINTEF
Bildet viser et tykkvegget kobberrør fra 1930-tallet, som ofte har lenger levetid enn forventet. Levetiden til støpejernsrør stemmer godt med tidligere vurderinger. Foto: SINTEF

Ny SINTEF-forskning: Lengre levetid for gamle vannrør

Forventet levetid for korrekt monterte tykkveggede kobberrør er lengre enn tidligere antatt, viser ny forskning fra SINTEF.

Det skriver forskningsinstituttet i en pressemelding torsdag.

Levetiden til et bygg kan forlenges ved å skifte komponenter med funksjonssvikt, men når installasjonen har vært i bruk et visst antall år, vil sannsynligheten for funksjonssvikt og lekkasjer øke markert, skriver SINTEF.

– Man bør erstatte vanninstallasjoner før faren for lekkasjer og skader øker. For tidlig riving av installasjoner bidrar på den annen side til unødvendig uttak av nye ressurser og produksjon av avfall. Det er derfor viktig å finne riktig tidspunkt for vedlikehold og utskifting med hensyn til miljøavtrykk, kostnader og ulemper for brukene, sier senioringeniør Karolina Stråby i pressemeldingen.

SINTEF har jobbet med å beregne forventet levetid for innendørs vannrør av kobber og avløpsrør av støpejern. Videre har forskerne sett på faktorer som påvirker levetiden og metoder for måling og registrering av nedbrytningshastighet.

– Undersøkelsen viser at forventet levetid for eldre, korrekt monterte tykkveggede kobberrør er lengre enn tidligere antatt. Når det gjelder avløpsrør av støpejern, stemmer levetidstallene i denne rapporten godt overens med tidligere vurderinger, sier Stråby.

Alle prøvene kommer fra vann- og avløpsinstallasjoner som er montert og driftet korrekt. Resultatene baserer seg på laboratorieundersøkelser av 163 prøver fra vannrør og 138 prøver fra avløpsrør tatt fra forskjellige bygninger i perioden 2002 til 2021. Rørprøvene er hentet fra bygg som er oppført i tidsrommet 1930 til 1980.

Levetiden til rør som er feilmontert, dårlig prosjektert eller utsatt for uvanlig korrosivt vann, er ikke med i vurderingene, heter det i pressemeldingen. Levetiden for glødde kobberrør som ble tatt i bruk på 1970-tallet, er heller ikke vurdert. Det samme gjelder for PEX-rør og avløpsrør av forskjellige plastkvaliteter.

Basert på forskingsprosjektet har SINTEF kommet frem til estimert levetid for forskjellige vannrør:

  • Kaldtvannsrør: 90−200 år (Median: 148 år)
  • Varmtvannsrør: 71−167 år (Median: 93 år)
  • Varmtvannssirkulasjon: 39−61 år (Median: 43 år)

Vannrør i små dimensjoner har generelt kortere levetid på grunn av mindre godstykkelse og større vannhastighet, skriver SINTEF.

Les mer om studien her.