Solceller langs veien kan bidra til å unngå et underskudd på kraft, ifølge en ny rapport. Illustrasjonsfoto: Norconsult
Solceller langs veien kan bidra til å unngå et underskudd på kraft, ifølge en ny rapport. Illustrasjonsfoto: Norconsult

Ny rapport kartlegger solkraftpotensialet i samferdselssektoren

Solkraftinstallasjoner i forbindelse med vei og jernbane i Norge kan innen 2030 dekke tre milliarder kilometer med elbilkjøring, ifølge en ny rapport.

Det skriver Solenergiklyngen, som sammen med VIA – næringsklyngen for transportinfrastruktur har bestilt rapporten fra Norconsult.

– Vi må installere solenergi både på bakke og bygg for å unngå kraftunderskudd om kort tid, og solkraft på arealene langs vei og jernbane er en lavthengende frukt, sier administrerende direktør Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen i pressemeldingen.

Rapporten «Potensialet for solkraft i samferdsel i Norge» lanseres i samferdselsteltet, tirsdag 15. august under Arendalsuka.

– Solceller i samferdselsinstallasjoner vil kunne plasseres på grå arealer langs vei og bane, og bidra til stor kraftproduksjon for Norge. Jeg håper å se mange flotte solkraftinstallasjoner på slike plasseringer de neste årene. Da må noen gå foran og bygge de første anleggene, og Norconsult blir gjerne med på laget, sier Alise J. Hjellbrekke, seniorrådgiver innen solenergi og lagring i Norconsult.

Ifølge pressemeldingen finnes det både eksisterende og kommende samferdselsprosjekter hvor forholdene ligger godt til rette for solcelleinstallasjoner, men regulatoriske barrierer og praktiske spørsmål knyttet til drift og vedlikehold, trafikksikkerhet, forretningsmodeller og eierforhold kompliserer situasjonen.

– Ved å samarbeide på tvers av verdikjeder og bransjer, har vi som felleskap de beste forutsetninger for å få integrert solkraftproduksjon i samferdsel, så her er det bare å gå i gang og bygge anlegg, sier daglig leder Helen Roth i VIA – næringsklyngen for transportinfrastruktur.

Ifølge Norconsult-rapporten kan solkraft allerede i dag tilpasses og integreres i en stor del av den norske samferdselsinfrastrukturen. Kost-nytte varierer, men ved utvelgelse av de mest egnede prosjektene er det estimert et utbyggingspotensial på i overkant av 0,6 GWp (Gigawatt peak) innen 2030.

Ifølge pressemeldingen fra Solenergiklyngen utgjør dette energiforbruket til omtrent 30 millioner kilometer med motorveibelysning eller tre milliarder kilometer kjørt med elbil.