En konkret handlingsplan for solkraft skal være på plass innen revidert budsjett i 2024. Illustrasjonsfoto: Robert Schlesinger / NTB
En konkret handlingsplan for solkraft skal være på plass innen revidert budsjett i 2024. Illustrasjonsfoto: Robert Schlesinger / NTB

Nå skal nye, statlige bygg ha solkraft

I enigheten om revidert nasjonalbudsjett er det klart at alle nye, statlige bygg skal ha solceller eller lokalprodusert energi.

I tillegg er det enighet om å sette et mål om 8 terawattimer (TWh) solkraft innen 2030.

– Det er viktig å bygge fornybar energi for å sikre lavere strømpriser, kutte klimagassutslipp og for å skape arbeidsplasser, sier Marianne Sivertsen Næss (Ap), leder av Stortingets energi- og miljøkomité.

Stortinget har bedt regjeringen stille krav om at det skal etableres solceller eller lokalprodusert energi på alle nye, statlige byggeprosjekt med oppstart forprosjekt i 2024. Det gjøres unntak der spesielle hensyn tilsier noe annet, men kravet skal også gjelde ved større oppgraderinger og rehabiliteringer.

SV og regjeringspartiene Ap og Sp er enige om at det innen revidert budsjett i 2024 skal komme på plass en konkret handlingsplan som viser hvordan man skal nå solkraftmålet.

Solpakken er skritt i riktig retning for å gjøre solkraft til en stor og viktig energikilde i Norge, mener administrerende direktør Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen.

– Solenergiklyngen er spesielt glade for at Norge nå får et mål og en handlingsplan om hele 8 TWh solenergi innen 2030. Det er i tråd med det Energikommisjonen og solenergibransjen mener er realistisk og vil bidra til å løse energikrisen og faren for kraftunderskudd som Statnett har advart mot fra 2026/2027, sier Berentsen.