– Det er viktig å planlegge og organisere arbeidet godt for å forebygge skade og sykdom, sier seniorrådgiver Stig Winge i Arbeidstilsynet. På HMS-konferansen presenterte han den ferske rapporten om ulykker i bygg og anlegg. Foto: Svanhild Blakstad

– Det er viktig å planlegge og organisere arbeidet godt for å forebygge skade og sykdom, sier seniorrådgiver Stig Winge i Arbeidstilsynet. På HMS-konferansen presenterte han den ferske rapporten om ulykker i bygg og anlegg. Foto: Svanhild Blakstad

Ny rapport: 2500 arbeidsskader i bygg og anlegg i 2020

I 2020 ble det registrert vel 2.500 arbeidsskader i bygg- og anleggsbransjen. I en fersk rapport som ble presentert på HMS-konferansen har Arbeidstilsynet analysert utviklingen på arbeidsskadedødsfall og arbeidsskader i bransjen de siste ni årene.