Denne illustrasjonen viser alternativ 3 og 4 for E18 Lysaker-Slependen. Illustrasjon: Statens vegvesen

Ny E18 vedtatt i Bærum

Alternativ 4 Kommunedelplanen for ny E18 gjennom Bærum fikk klart flertall i kommunestyret onsdag kveld.

Det skriver Asker og Bærum Budstikke på sine nettsider torsdag.

Alternativ 4 innebærer utbygging av E18 med lokk over E18 forbi Riiser Larsens vei, og tunnel under Høvik fra Star Tour-bygget til Ramstadsletta øst, samt tunnel under Sandvika fra Ramstadsletta vest til Slependen, skriver Budstikka.no.

Av de 51 representantene i kommunestyret, stemte 49 for forslaget med alternativ 4.

Kommunestyret ber også Statens vegvesen legge vekt på fremkommelighet for buss. Blant det som skal vurderes er en gjennomgående bussvei som et alternativ til bussfelt langs hovedsamleveien.

I tillegg bes det om at lokalveien skal gis en utforming tilpasset lav hastighet og prioritering av myke trafikanter. Dette skriver Bærum kommune på sine nettsider.

Lisbeth Hammer Krog uttaler overfor Budstikka at E18-vedtaket er en delseier etter 20 års veikamp.

– Kommunestyret går inn for kortere tunnelløsning og lokk over veien. Dette alternativet gir vesentlig bedre tilgjengelighet til Lysaker og Fornebu, og dermed unngår vi å belaste lokalveiene med all trafikken til Fornebu og Lysaker, sier ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog.

Kommunen og Statens vegvesen starter nå arbeidet med reguleringsplanene. Vegvesenet har, ifølge Budstikka, allerede fått klarsignal til å begynne på grunnarbeidene.

– Vi ser for oss at de skal til behandling i 2016, med mål om byggestart i 2017, sier Krog til avisen.