Maren Foseid. Foto: WSP Norge
Maren Foseid. Foto: WSP Norge

Ny direktør for Samfunnsutvikling i WSP

Maren Foseid er ny direktør for WSP Samfunnsutvikling.

Foseid har bred ledererfaring fra selskapet fra før, blant annet innen fagområdene miljørådgivning og prosjektstyring. Hun har også vært ansvarlig for integreringen av miljørådgivningselskapet Golder, som ble kjøpt opp av WSP i 2021.

- WSP er med på å forme samfunnet vi lever i ved å levere prosjektledelse og utredninger til store og små samfunnsutviklingsprosjekter over hele landet. Ressursene våre har stor påvirkningskraft på samfunnet rund oss, dermed har vi også et stort ansvar for å sørge for at prosjektene blir så fremtidsrettede og bærekraftige som mulig. Verden vi lever i er i rask utvikling og vi har en spennende tid foran oss, sier Foseid i en pressemelding.

WSP samlet all kompetanse innen samfunnsutvikling til en egen enhet tidlig 2020. I dag teller enheten 70 ansatte og består av store deler av tidligfasemiljøet i WSP Norge; spesialister innen by-, tettsteds- og eiendomsutvikling, brukermedvirkning, pedagogikk, helse, analyse og arkitektur.

Foseid tiltrer i stillingen 1. juli.