Direktør Kjetil Lund i NVE  presenterte nye områder for havvind i april. Foto: Terje Pedersen / NTB
Direktør Kjetil Lund i NVE presenterte nye områder for havvind i april. Foto: Terje Pedersen / NTB

NVE: Større havvindutbygging kan gi lavere strømpriser

En større vindkraftutbygging i Sørlige Nordsjø kan gi lavere kraftpriser i Norge, både med og uten hybridkabel, antyder en beregning fra NVE.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjort en foreløpig analyse av virkningene ved å bygge ut 7 gigawatt (GW) vindkraft i andre fase av Sørlige Nordsjø II med radial og hybrid nettløsning.

Ved hybridkabler kobles det på minst ett annet land for ilandføring i tillegg til Norge.

– Dette er en forenklet analyse, men den kan likevel gi noen viktige innsikter. Kraftprisen i Norge kan gå ned selv om det bygges hybride kabler til utlandet. Det er et spørsmål om hvordan man dimensjonerer kablene, sier NVE-direktør Kjetil Lund i en pressemelding.

Tidligere analyser har basert seg på den planlagte utbyggingen på 1,4 GW. Havvind koster store summer å bygge ut, og inntektene er vanskelig å spå. NVEs analyser peker mot at lønnsomheten for samfunnet er best med hybridkabler.

– I de to første utbyggingene av havvind i Norge vil all kraften gå til Norge gjennom radialer, men ambisjonene er langt større. Det norske kraftsystemet vil neppe klare å ta imot så store mengder variabel kraft på en god måte. Det tilsier bygging av hybride kabler til andre land, sier Lund.

Arealet Sørlige Nordsjø II ligger helt sør i Nordsjøen, nær grensen til Danmark. Det ble enighet på Stortinget i juni om en subsidiepakke på 23 milliarder kroner. Det er planlagt oppstart i 2030.