Ill: NSW Arkitektur

NSW Arkitektur tegner Fylkesmannens nybygg i Arendal

Når Fylkesmannen for det sammenslåtte Aust- og Vest-Agder skal samles på Fløyheia i Arendal, vil 215 medarbeidere etter planen flytte inn allerede i tredje kvartal 2020. Vinnerprosjektet i konkurranse mellom syv gode tilbud er tegnet av NSW Arkitektur, i samarbeid med Arendal Eiendom KF, prosjektleder EiPro og Skanska. 

Så snart det foreligger endelig avklaring med Kommunaldepartementet, vil prosjektet komme i gang.

Prosjektet ble kåret til konkurransens beste totalt sett, hvor blant annet følgende kriterier ble vedlagt: Aktivitetsbaserte arbejdsplasser (ABW), et attraktivt, moderne og åpent bygg som reflekterer ambisjonen om attraktive arbeidsplasser og lett tilgjengelighet for allmenheten, og ikke minst et viktig bidrag til sentrumsutviklingen, hvor det nye bygget vil bidra til Arendals utvikling av en helt ny bydel i sentrum – «Fløybyen», som NSW Arkitektur også vant i en konkurranse i 2016.