Norske kommuner sløser med strømmen

Norske kommuner bruker årlig strøm for 4 milliarder kroner, men kunne lett ha spart en halv milliard kroner.

Det mener Enova, det statlige selskapet som gir råd og økonomisk støtte til miljøvennlig energiomlegging og energiproduksjon. De kunne spare inn energi tilsvarende det Alta-kraftverket produserer, og dette er et nøkternt anslag sier Frode Olav Gjerstad i Enova til Dagsavisen. Norske kommuner vil i år bruke rundt fem terrawattimer, halvparten til oppvarming av kommunale bygninger. Resten går til belysning, ventilasjonsanlegg og ulike apparater. Norske kommuner bruker hele seks ganger så mye elektrisitet per kvadratmeter i kommunale bygninger, som det danske kommuner bruker. John Hille i Stiftelsen Idébanken mener kommunene kan redusere forbruket med opptil 25 prosent, og dermed spare nærmere 1 milliard kroner i året. Det kan de klare ved å velge andre varmekilder enn strøm, som fjernvarme og varmepumper, og ved å redusere resten av energibruken med to tredeler, sier Hille. En slik innsparing ville ha gjort gasskraftverket på Kårstø overflødig, eller tilsvare fem Øvre Otta-utbygginger, mener Hille.