Norges Bank tror norske bedrifter har troen på vekst i tiden framover til tross for stor nedgang under pandemien. Foto: Vidar Ruud / NTB

Norges Bank tror norske bedrifter har troen på vekst i tiden framover til tross for stor nedgang under pandemien. Foto: Vidar Ruud / NTB

Norske bedrifter tror på sterkere vekst til tross for arbeidsmangel

Etter korona og harde innstramminger for næringslivet har norske bedrifter troen på økt etterspørsel framover.

Aktiviteten i norsk næringsliv har økt i løpet av sommeren, ifølge bedriftene i Regionalt nettverk, opplyser Norges Bank.

Til tross for variasjon i næringene, er det trolig tjenesteyterne som vil nyte den største veksten etter gjenåpningen, skal vi tro næringslivet.

De siste tre månedene har oppgangen vært størst innenfor industri og husholdningsrettet tjenesteyting, men denne omsetningen vil ifølge bedriftene falle i tiden framover.

Flere sliter likevel med å skaffe kvalifisert arbeidskraft, samtidig som redusert tilgang på råvarer begrenser kapasiteten.

Økte råvarepriser er bakgrunnen for tiltakende prisvekst i samtlige sektorer.

Årslønnsveksten har også blitt oppjustert til 2,9 prosent, fra 2,7 i mai.