Jernbaneverkets prosjektleder Srishankar Subramaniam og Norsk Jernbanedrifts entreprisedirektør Hanne Stormo.

Norsk Jernbanedrift signerte avtale med Jernbaneverket

Norsk Jernbanedrift (NJD) signerte nylig en kontrakt for forberedende arbeider Bergen-Fløen med en kontraktsverdi på 95,6 millioner kroner.

 Prosjektet er en del av nytt dobbeltspor mellom Bergen stasjon og Arna. Det omfatter utbygging av stasjonsområdet i Bergen fra stasjonshallen og ut til Fløen, samt nytt sikringsanlegg. Prosjektet inkluderer også etablering av sporforbindelser mellom verkstedsområdet for toghensetting og resten av stasjonens sporområder.

Kontrakten ble vunnet med pris, kompetanse, gjennomføringsevne og oppdragsforståelse som kriterier.

- Kontrakten er en god bekreftelse på vår slagkraft. Vi har satset målrettet på utvalgte prosjekter der vi kan utnytte vår styrke, og dette prosjektet passer oss svært godt uttaler adm. dir. Hans Gunnar Dokken.

Kontrakten Bergen-Fløen gir Norsk Jernbanedrift historisk høy ordrereserve.

- Norsk Jernbanedrift har en særegen miks av tjenester, stor tro på fremtiden og en klar strategi for hvordan bedriften skal videreutvikles de nærmeste årene. Vi er godt posisjonert og ser lyst på fremtiden i et marked som forventes øke de kommende årene, forteller en fornøyd Dokken.