Fra taket på Økern Portal i Oslo. Arkivfoto: Svanhild Blakstad. 

Norsk Eiendom: - Grønne tak kan gi større utslipp

– Det er bra kommuner vil satse på grønne tak, men de må ikke se seg blind på det og glemme utslippene forbundet med det, sier administrerende direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl.

Norsk Eiendom skriver i en melding at det er flere kommuner som ønsker å innføre krav om å etablere grønne tak og fasader på nye og eksisterende bygg. Bransjeforeningen trekker frem strategien Oslo kommune har utarbeidet for grønne tak og vegger. Strategien hadde høringsfrist i begynnelsen av mars og Norsk Eiendom var blant de som har svart på høringen.

Tone Tellevik Dahl fremhever alt det positive planter på tak og fasader kan tilføre byer, tettsteder og enkeltbygg. Samtidig peker Norsk Eiendom-sjefen på utfordringer med krav om etablering av grønne tak, der særlig tyngre takhager er komplisert rent bygningsteknisk.

Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør i Norsk Eiendom. Foto: Norsk Eiendom.

– Tyngre takhager krever gjerne større tilpasninger av bygningens bærekonstruksjon og innfører et nytt krav til tekniske installasjoner for drift og skjøtsel av takhagene. Det betyr større utslipp. Vi er derfor opptatt av at før man stiller krav om takhager som krever sterkere bygningskonstruksjoner, må kommunen vurdere det totale klimaregnskapet for bygget først, sier Tellevik Dahl.

Får støtte av byråd

Byråd for byutvikling Rasmus Reinvang (MDG) i Oslo, er enig med Tellevik Dahl i at klimaregnskapet må vurderes i prosjekter hvor det planlegges grønne tak.

Rasmus Reinvang (MDG), byråd for byutvikling  i Oslo. Foto: Sturlason.

– Det finnes mange forskjellige typer grønne tak som kan ha ulik jorddybde. Noen typer grønne tak vil kreve tykkere vekstlag og det vil kreve økt materialbruk, noe som påvirker de indirekte utslippene slik Norsk Eiendom påpeker. Hvilke løsninger som bør velges for enkelte bygg bør bygge på en analyse av hvilke steds- og miljøutfordringer det er viktig å løse på det enkelte stedet, også med tanke på det samlede klimagassregnskapet, sier Reinvang til Byggeindustrien.

– Må ha mye flere grønne tak og vegger

Byråden påpeker at økt urbanisering og fortetting skaper nye utfordringer for Oslo. Reinvang er klar på at Oslo må ha mye flere grønne tak og vegger hvis hovedstaden skal fortsette å være en grønn by.

– Det er et enormt ubrukt potensial. Beregninger viser at det kan være snakk om så mye som hele tre ganger størrelsen av Bygdøy. Det vil bidra til å styrke det biologiske mangfoldet, gjøre byen mer klimarobust, hjelpe pollinerende innsekter og gi nye grønne lunger for byens befolkning, fastslår Reinvang.

Ingen krav i strategien

Byrådsavdeling for byutvikling i Oslo presiserer overfor Byggeindustrien at strategien kommunen har utarbeidet, ikke inneholder krav om at det skal etableres grønne tak og fasader. Strategien viderefører derimot visjonen i kommuneplanen og angir mål som kommunen skal arbeide for å oppnå.

– Om kommunen skal stille krav om grønne tak og fasader på bred basis er ikke bestemt. Eventuelle kommunale føringer kan dessuten også begrense seg til hvordan grønne tak og fasader skal utformes, hva takene og fasadene skal inneholde og hvilke funksjoner de skal betjene, opplyser Byrådsavdeling for byutvikling.