<p>GRØNT FOR ALLE: Takhagen på Økern Portal bidrar til overvannshåndtering og biologisk mangfold samtidig som det grønne taket blir tilgjengelig for allmenheten. Ilustrasjon: DARK</p>Arealet på taket er like stort som en fotballbane. Illustrasjon: DARKFra byggingen av Økern Portal, medio juni 2020. Foto: Trond JoelsonØkern Portal skal stå ferdig i slutten av 2020. Illustrasjon: DARKØkern Portal er 80.000 kvadratmeter og blir et sentralt landemerke i Hovinbyen. Illustrasjon: DARK

Bygger gigantisk park på toppen av kontorbygg: Økern Portal har løpebane, parsellhage og bikuber på taket

Den syv mål store takhagen på Økern Portal blir blant Nord-Europas største.

Med sine nær 80.000 kvadratmeter er næringsbygget Økern Portal et av fastlands-Norges største byggeprosjekter. Det skal stå ferdig i slutten av 2020 og blir et sentralt landemerke i nye Økern sentrum og Hovinbyen.

Sammen med det spektakulære taket kan også Økern Portal skilte med at det er det første store byggeprosjektet hvor resirkulert skrapaluminium utgjør fasadens hovedelement – hvor minst 75 prosent er resirkulert.

Bygget vil være åpent for allmenheten med fasiliteter som løpebane, bikuber, parsellhager, petanque-anlegg, handlegate, restauranter, cafeer og masse spiselig frukt og grønt.

— Vi har en klar ambisjon om å skape et bærekraftig fellesskap mellom næring og nærmiljø. Det beste eksempelet på dette er taket, sier eiendomssjef Richard Groven i Oslo Pensjonsforsikring, som eier Økern Portal.

Løpetur i høyden

Fra taket som har et areal på sju mål, like stort som en fotballbane, er det utsikt i alle retninger – mot Holmenkollen, Ekebergåsen, Grefsenkollen og Oslofjorden.

– Dette er Nord-Europas største grønne tak med spiselige vekster. Her skal man kunne plukke sin egen smaksprøve, kanskje etter man har tatt en løpetur på «taket av Oslo», sier Groven.

På grunn av byggets helning fra syv til ti etasjer vil løpebanen være perfekt for Oslo-borgere som liker motbakkeløp.

Bikuber og parsellhager

I bygget vil det åpne ni ulike spisesteder. Restaurantene vil servere frukt og grønt som er dyrket på taket, og til dette er det satt av et eget område. Det vil også bli utplassert seks bikuber som kan produserer 120 kilo honning i løpet av ett år. I tillegg vil naboer med grønne fingre få muligheten til å utfolde seg på Oslos nye takpark.

– Vi vil invitere lokalbefolkningen til å dyrke grønnsaker gjennom et andelslag, og inviterer til dialog med nærliggende skoler for å få til et samarbeid. Målet er å gi elever erfaring og kunnskap om kretsløp og matproduksjon, forklarer Groven – som håper taket vil bidra til å skape en større bevissthet og respekt for mat.

- Grønne tak er fremtiden

Organisasjonen Scandinavian Green Roof Institute er et kompetansesenter for blågrønn infrastruktur og jobber for så spre kunnskap om bærekraftige tak og fasader i Skandinavia. Prosjektleder Gustav Nässlander peker på at interessen for grønne tak har hatt en betydelig oppblomstring på 2000-tallet.

– Det henger sammen med urbanisering og fortetting i byene. Vi erfarer at myndigheter i stadig større grad ønsker bygg med grønne tak, samt at virksomheter ønsker å flytte inn i bygg med grøntarealer. Det kan forbedre trivsel og effektivitet i arbeidet, sier han.

Richard Groven i Oslo Pensjonsforsikring peker på takets viktige funksjon i forhold til overvann og flom.

– Kommer det store mengder nedbør på kort tid vil tak med vegetasjon bidra til å fange opp regnet. På den måten kommer det mindre vann i avløpssystemet, noe som reduserer problemer knyttet til flom, avslutter han.

I tillegg til takparken på Økern Portal vil det på bakkeplan bli etablert lekearealer og tuftepark. På taket blir kommer det også kompostbinger og insektshotell for å kunne lære barn og unge om kretsløpet og insektenes betydning. I kjelleren planlegges det varmkomposteringsanlegg som komposterer matavfall. Dette vil bli brukt som jordforbedring på taket og eiendommens øvrige grøntarealer.

Bygget skal sertifiseres til Breeam Excellent. Vedal Entreprenør er totalentreprenør for prosjektet.