Kokken Christopher Haatuft kaster seg inn i en ny bransje når han sammen med Anleggsgartner Svein Boasson satser på å utvikle dyrkbare tak både på nye og eksisterende bygg gjennom en ny firmaetablering.

En kokk og en anleggsgartner vil få flere utbyggere til å dyrke mat på taket

Anleggsgartnerfirmaet Svein Boasson i Bergen har gått i kompaniskap med kokken Christopher Haatuft og startet et firma som skal prosjektere og bygge såkalte mattak.

I 2018 gjorde gjorde bergensfirmaet et pilotprosjekt med økologisk grønnsaksdyrking på taket på sitt eget kontorbygg på Kokstad i Bergen over et areal på 100 kvadratmeter. Her ble det etablert vekstbed på førti prosent av arealet, og de to siste årene har det blitt dyrket store mengder grønnsaker og spiselige vekster på takflaten.

Daglig leder Sigurd Boasson i Svein Boasson opplyser til Byggeindustrien at anleggsgartnerfirmaet har opplevd så stor stor interesse for det dyrkbare takkonseptet at de nå har valgt å etablere et eget firma – Mattak AS – som skal jobbe med å utvikle og etablere slike tak for utbyggere og andre interessenter.

– Vi får stadig flere henvendelser om vi kan bidra til å bygge gode grønne frodige tak som er noe mer enn tynne sedumtak – også utenfor Bergen. I tillegg etterspør flere og flere utbyggere gode takhager med løsninger som dyrking av matplanter, opphold og rom for rekreasjon og ikke minst tak som fremmer biologisk mangfold, sier Boaasson.

Med seg på laget har han fått kokken Christian Haatuft, som blant annet eier restaurantene Lysverket, Hoggorm og Damsgård i Bergen. Mattak AS blir et datterselskap av Anleggsgartner Svein Boasson AS, som eier 70 prosent, mens Haatuft skal ha en eierandel på 30 prosent.

– Med hans spisskompetanse på kvalitet, smak og lokal matproduksjon føler vi oss klar til rulle ut konseptet i stor skala. Vi bygger komplette grønne tak med spesialutviklede løsninger for matplanter og biologisk mangfold, og gjennom denne etableringen har vi ambisjoner om å påvirke positivt til en bærekraftig verden, sier Boasson.

Haatuft, som blant annet har drevet restaurant i New York og vært dommer i Det norske måltid, innrømmer at han er spent på å prøve seg i en helt ny bransje.

– Det er kanskje ikke den mest logiske retningen å gå for en kokk, men noen prosjekter er bare så spennende at man kaster seg inn i det med hodet først. Tenk om alle nye bygg som bygges kan bidra til økt biodiversitet, matproduksjon og en grønnere by? Det er deilig å få sjansen til å lære noe nytt i en fremmed bransje, så jeg gleder meg enormt til å se hvor dette ender, sier han.

Ifølge Boasson skal det nye selskapet ta på seg både komplett prosjektering og utførelse.

– Vi skal bygge grønne tak og mattak både på nye og eksisterende bygg. Akkurat nå jobber vi med et par konkrete prosjekter i Bergen der vi har engasjert den dyktige landskapsarkitekten Kristian Holo, som er med og jobber frem løsninger sammen med våre kunder, sier anleggsgartnermesteren.

Et av prosjektene er for Constructa og Bara Eiendom, der Mattak er i full gang med å utvikle og prosjektere et bærekraftig tak på næringsbygget Buebygget i Kronstadparken.

– Her skal vi lage et tak med både mulighet for dyrking, opphold og ikke minst vegetasjon som fremmer biologisk mangfold og gir habitat til pollinatorer, sier Boasson.

Han er optimistisk med tanke på potensialet for dyrkbare tak.

– Vi ser for oss at markedet absolutt er tilstede, og etter responsen og besøkene vi har hatt på vårt eget mattak på Kokstad i år, tror vi at det skal være oppdrag nok til at vi skal få en sunn og god virksomhet på beina, sier Boasson.