Administrerende direktør Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom. Foto: Sindre Sverdrup Strand
Administrerende direktør Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Norsk Eiendom: – Gnistrer ikke av plan for energieffektivisering

Regjeringen har lagt frem sin handlingsplan for energieffektivisering. – Den hverken gnistrer eller har noen kraft som sikrer at vi kan komme i mål til 2030, mener Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom.

Norsk Eiendom skriver i en pressemelding at eiendomsbransjen det siste året har spilt inn mange konkrete forslag til regjeringens handlingsplan for energieffektivisering. Målene har ifølge bransjeforeningen vært følgende:

  • Gi husholdningene lavere energikostnader
  • Frigjøre mer energi til sårt tiltrengt næringsutvikling i regionene
  • Sørge for at Norge kommer nærmere klimamålet om 55 prosentutslippskutt

– Vi er glade for at flere av våre innspill er tatt inn, men dessverre i formuleringer som mangler kraft og forpliktelse, sier administrerende direktør Tone Tellevik Dahl.

I regjeringens handlingsplan foreslås det ifølge meldingen at NVE skal utrede et mål om 10 TWh strømsparing i bygg. Forslag til endrede rammebetingelser inkluderer en utredning av endrede energikrav i TEK, økt støtte til Husbanken for energi­effektivisering i kommunale bygg, 180 millioner ekstra til Enova, samt strengere krav til energieffektivisering i statlige byggeprosjekter. Offentlig forvaltning skal også styrkes gjennom økte midler til NVE, DiBK og Husbanken.

– Vi sier ikke nei takk til de midlene som foreslås til Enova og Husbanken. Og det er bra de vil utrede egne energikrav i TEK for eksisterende bygg. Men tiden for utredninger må snart være forbi. Vi vet hva som virker. Vi trenger handling, sier Tellevik Dahl.

– I stedet for å slippe opp i regelverket for deling av strøm, bestemme seg for egne energikrav for eksisterende bygg og pøse på med tilskudd, så skal vi nok en gang utrede og drysse ut små-midler. Det blir ikke klimaeffekt av dette innen fristen, legger hun til.

Norsk Eiendom påpeker også i meldingen at potensialet for energieffektivisering i yrkesbygg er svært stort. De mener yrkesbyggene bør få høyere prioritet i tiltakspakkene, da de kan gi mest positivt utslag både for kraftbalansen, forsyningssikkerhet og klimaambisjonene.