Administrerende direktør Dag Runar Båtvik i Norgeshus. Foto: Norgeshus

Norgeshus har økt igangsettingen med fem prosent - tar markedsandeler i koronaperioden

Administrerende direktør Dag Runar Båtvik konstaterer at boligprodusenten tar markedsandeler. – Igangsettingen per 31. august har økt med fem prosent sammenliknet med 2019, sier han.

Norgeshus sine tall per 31. august viser at igangsettingstallene for boliger er opp fem prosent sammenliknet med samme tid i 2019.

– Vi er veldig fornøyde med en økning på fem prosent i et marked som har gått ned, sier administrerende direktør Dag Runar Båtvik i Norges til Byggeindustrien.

Siden koronapandemien slo til, har Norgeshus utvidet med 11 nye stillinger ved hovedkontoret, fått tre nye forhandlere og utvidet hovedkontoret.

– Norgeshus er rigget for videre vekst, fastlår Båtvik.

Tok grep

I en pressemelding opplyser boligbyggeren Norgeshus at hovedkontoret hadde en solid ordrereserve før koronapandemien traff landet.

– Gjennom ukentlige innrapporteringer fra våre forhandlere var det også gode tall å se hos mange av dem. Selv om tallene var gode, visste vi at vi måtte ta grep for å sikre vår posisjon i markedet også etter pandemien, sier Båtvik i meldingen.

Ett av grepene var markedskampanjer som sikret nødvendig volum og aktivitet. Budskapet til de ansatte var også at permitteringer skulle være siste utvei. Signalene om tøffere tider i boligbransjen skapte naturlig uro blant de ansatte.

– Vi var sikre på at ved å formidle et slikt budskap ut til våre ansatte, så ville dette føre til en ytterligere forsterkning av moralen og samholdet vi allerede har i bedriften. Alle skulle holdes i arbeid, men vi måtte alle være innstilt på å jobbe annerledes, noe vi fikk føle på da vi tidlig i perioden stengte ned hele hovedkontoret og alle måtte etablere hjemmekontor, uttaler Båtvik.

11 nye stillinger og tre nye forhandlere

Siden mai har Norgeshus utvidet med 11 nye stillinger ved hovedkontoret. Blant annet har Norgeshus sitt ingeniør- og arkitektkontor ansatt åtte nye medarbeidere for å kunne drifte avdelingen på en effektiv måte.

– Vi ser allerede nå, at vi vil ha et behov for ytterligere forsterkninger i tiden som kommer, uttaler Jan Tore Tangstad, leder for ingeniør- og arkitektkontoret, i pressemeldingen.

Tidligere i september åpnet Norgeshus en helt ny fjerde etasje på det eksisterende kontorbygget på Melhus. Påbygget har hatt en kostnadsramme på 30 millioner, og med de noe lokalene er hovedkontoret nå i stand til å huse 100 ansatte.

Tre nye forhandlere har sluttet seg til Norges i løpet av koronaperioden. Dette gjelder Norgeshus Byggmestrene Knudsen og Askautrud i Moss, Norgeshus Systembygg Rørvik i Rørvik og Norgeshus HEV i Oslo.

Negativ utvikling i andre bransjer kan påvirke

– Biter ikke koronaen på Norgeshus?

– Det har nappet litt for oss også, men det er viktig å gjøre det beste man kan. Det har vi gjort på alle fronter, sier Båtvik til Byggeindustrien.

Han opplyser også om solid vekst også i hyttemarkedet.

– Vi har en økning på 27 prosent på hytter etter et svært sterkt år i 2019. Så langt har vi igangsatt 114 hytter, forteller han.

– Ser du ingen mørke skyer på himmelen?

– 2020 blir bra for Norgeshus, men vi er som alle andre spente på hva høsten og vinteren bringer. Ikke nødvendigvis for selve byggebransjen, men vi kan bli påvirket av negativ utvikling i andre bransjer. Hvis mange mister jobben innen reiseliv, vil det også medføre at mange ikke bygger ny bolig, sier han.

Norgeshus sine forhandlere har i gjennomsnitt en ordrereserve som strekker seg åtte måneder frem i tid.

– Det er bra, men jeg har vært i denne bransjen i mange år, og vet at markedet kan svinge fort. For Norgeshus ser det veldig bra ut, og vi har tatt grep med nye folk og lokaler, som gjør at vi kan vokse og trives videre, sier Båtvik.