Sentralbanksjef Øystein Olsen og rentekomiteen i Norges Bank holder som ventet styringsrenta uendret på null prosent. Foto: Berit Roald / NTB

Sentralbanksjef Øystein Olsen og rentekomiteen i Norges Bank holder som ventet styringsrenta uendret på null prosent. Foto: Berit Roald / NTB

Norges Bank holder styringsrenta uendret på null prosent

Sentralbanken rører ikke styringsrenta i denne omgang. Den holdes fortsatt uendret på rekordlave null prosent.

Den økonomiske utviklingen har vært om lag som anslått i junirapporten. Gjenåpningen av samfunnet har gitt en markert oppgang i aktiviteten, og arbeidsledigheten har falt videre.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i september, sier sentralbanksjef Øystein Olsen om rentebeslutningen som ble offentliggjort klokka 10 torsdag.

Det var på forhånd ventet at sentralbankens komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet ville holde styringsrenta uendret. Den er blitt holdt på null prosent siden 7. mai i fjor.

Økonomer NTB har snakket med, føler seg sikre på at renta skal opp fire ganger de neste tolv månedene – to ganger før nyttår og to ganger i første halvår neste år – slik at den neste sommer ligger 1 prosentpoeng høyere enn i dag.

Usikkerhet om nye varianter

– Komiteen mener fortsatt det er behov for en ekspansiv pengepolitikk. Samtidig er forholdene i økonomien i ferd med å normaliseres. Det tilsier at det snart vil være riktig å heve styringsrenten fra dagens nivå, sier Olsen.

Pandemiens videre utvikling og virkningen den vil ha på norsk økonomi, er imidlertid fortsatt en betydelig joker. Samtidig som høy vaksineringsgrad reduserer behovet for smitteverntiltak, mener rentekomiteen det ikke utelukkes at nye virusvarianter vil gjøre det nødvendig med nye innstramminger.

Den underliggende inflasjonen har avtatt og er under målet på 2 prosent. Økt aktivitet i norsk økonomi tilsier at inflasjonen etter hvert vil ta seg opp, venter sentralbanken.

Venter kjøligere boligmarked

Komiteen la vekt på at lave renter bidrar til å bringe produksjon og sysselsetting raskere tilbake mot mer normale nivåer. Det reduserer faren for at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå og bidrar til å bringe inflasjonen tilbake mot målet.

Eiendomsmeglerne venter at prispresset i boligmarkedet vil avta over hele landet når normaliseringen av rentenivået etter alt å dømme starter om en måneds tid.

– Sentralbankens entydige signal om moderat renteheving fra september bidrar til den pågående avkjølingen av boligmarkedet. Dette gjør det noe enklere å etablere seg i boligmarkedet, og vi forventer at andelen førstegangskjøpere vil øke videre gjennom høsten, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.